• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON ATASÖZLERİ ARASINDAKİ ORTAKLIKLAR
(THE CONNECTION BETWEEN TURKISH PROVERBS AND MACEDONIAN PROVERBS IN MACEDONIA )

Yazar : Selçuk Kürşad Koca  , Feyhan Ruşid  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 293-308


Özet
Binlerce yıllık birikimin sonucu olarak kalıplaşan ve günümüze kadar gelen Türk atasözlerinin Balkanlardaki serüveni çok eskilere dayanmaktadır. Balkanlara Türklerin gelişi İskit dönemine, yani milattan önceki yüzyıllara dayandırılsa da en çok üzerinde anlaşılan dönem milattan sonra ikinci yüzyıl ile dördüncü yüzyılla arasına denk gelmektedir. O tarihlerden 13. Yüzyılda Osmanlının Balkanları egemenliği altına alıncaya kadar, kısmi irtibatı olan Türkler bu tarihten sonra bölge halkalarını her yönü ile etkilediği gibi dil ve kültür alanında da etkilemiştir. Balkan halklarının günümüzde dillerinde var olan kelimelerin sayısı bunun göstergesidir. Balkan halklarından birisi olarak Osmanlının Balkanlardan çekilmesi sonucu ortaya çıkan Makedon toplumunun sözlü kültüründe var olan atasözleri ele alındığında birçok benzerlik ve aynılıkları tespit etmemiz mümkündür. Makedonya Türk Atasözleri ile Makedon atasözleri arasındaki benzerlikleri ele alacağımız bu çalışma iki toplum arasında var olan tarihi bağların sözlü kültür alanında tespitine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sözlü kültür, Makedonya, Türk atasözü, Makedon atasözü.

Abstract
The adventure of the Turkish proverbs in the Balkans is based on a result of thousands of years of their collection, which leads and makes them stereotypes. The arrival of the Turks on the Balkans belongs to the Iskit era (Scythian era). Although it is said that they had come many thousands of years ago, the precise moment is between the second and the fourth century B. C. (Before Christ). From that period of time until 13-the century when Ottomans began to govern the Balkans and the mutual partial communication between the Turks and the other people from this region shows their linguistic and cultural influence. This fact indicates the number of words which exists today in the languages of the Balkans’ nations. With the retreating of the Ottomans from the Balkans and the creation of the Macedonian society, when it is reached the point of analysing the proverbs from the oral tradition it is possible to identify similarities and identical elements. This study is based on the identification and the connection of the historical ties between the two communities in the field of the oral tradition.

Keywords
Oral tradition, Macedonia, Turkish proverb, Macedonian proverb

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :05353712020 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri