• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÇEVİRİBİLİM VE TEFSİR BİLİMİN DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİSİ
(INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP BETWEEN TRANSLATION STUDIES AND THE SCIENCE OF TAFSIR )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 228-244


Özet
Her alanda disiplinlerarası çalışmalar yapılmaktadır. Ancak din bilimleri alanında disiplinlerarasılık 2000’ li yıllarla yeni yeni filizlenmeye başlamıştır. Kuran çevirileri önceleri Kuran’a hizmet ederken, günümüzde disiplinlerarası çalışmalar ile birlikte çeviribilim Kuran çevirilerine hizmet etmektedir. Batıda yapılan çeviribilim kuram ve yöntemleri Kutsal Kitap çevirileriyle doğmuş ve gelişmiştir. Ancak ülkemizde hem çeviribilimin 90’ lı yıllarda genç bir bilim dalı olarak doğması hem de disiplinlerarası çalışmalara geç başlanması sebebiyle din bilimleri ve çeviribilimin disiplinlerarası ilişkisine çok az yer verilmiştir. Kuran çevirilerinde dinsel uzmanlıktan öte bilgilere ihtiyaç vardır. Salt din bilimleri uzmanlığının dışında hem disiplinlerarası hem de çok disiplinli çalışmalar yapmak gereklidir. Makalede çeviribilim ile Temel İslami Bilimlerin bir dalı olan tefsir bilimin disiplinlerarası ilişkisine değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler
disiplinlerarasılık, çok disiplinlilik, çeviribilim, tefsir bilim, Kuran.

Abstract
Interdisciplinary studies are currently being carried out in every field. However, the Interdisciplinarity in the field of religious sciences began to develop in 2000s. Formerly, the Qur’an’s translations served the Qur’an. Nowadays, though, translation studies help the translation of the Qur’an together with interdisciplinary studies. The theory and methods of translation studies in the West were born and developed by the translation of the Bible (Holy Scripture). Nevertheless, The interdisciplinary relationship between religious studies and translation studies has rarely been mentioned due to the fact that both translation studies was born as a young science in the 90’s and the interdisciplinary studies were developed late in our country. In order to make an accurate translation of the Qur’an, some special knowledge must be acquired apart from religious expertise. It is necessary to carry out both interdisciplinary and multidisciplinary studies apart from the expertise of religious studies. In this article, it is touched upon interdisciplinary relationship between translation studies and the science of Tafsir which is one of the Basic Islamic Studies (Sciences).

Keywords
interdisciplinary, multidisciplinary, translation studies, the science of Tafsir, Quran.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :05353712020 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri