• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TARİHİ GERÇEKLİKTEN HALK ANLATISINA: ZİNDAN BABA TÜRBESİ ETRAFINDA OLUŞAN VELİ KÜLTÜ
(FROM HISTORICAL REALITY TO FOLK STORY: SAINT CULT FORMED AROUND THE ZINDAN BABA TOMB )

Yazar : Utku Mehmet Öden    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 221-234


Özet
Anadolu’dan Balkanlara geçiş güzergâhında bulunan Lüleburgaz, Kırklareli iline bağlı tarım, sanayi ve ticaret şehridir. Lüleburgaz, tarih boyunca konumu sebebiyle göç alan bir şehirdir ve bu sebeple çok kültürlü bir nüfus dağılımına sahip olmuştur. Lüleburgaz’ın tarihî göç yollarının üzerinde bulunması, hem Türk-İslam kültürünün ve bu kültüre bağlı olarak gelişen inanç sisteminin Balkan coğrafyasına nasıl taşındığını hem de Balkan coğrafyasındaki eski inançların Türk-İslam kültürü potasında eriyerek nasıl şekil değiştirdiğini belirlemek bakımından burasını önemli kılmaktadır. Lüleburgaz’da pek çok türbe ve yatır bulunmaktadır. Bunların çoğunun sahibi bilinmemektedir. Zindan Baba Türbesi de Lüleburgaz’ın merkezinde, canlı bir şekilde ziyaret merkezi olarak işlevini sürdürmektedir. Türbe ziyaret edilmekte ve türbede çeşitli ritüeller uygulanmaktadır. Zindan Baba adı verilen türbe Sokollu Mehmet Paşa’nın oğlu olan Kasım Paşa’nın olabilir mi? Çalışmamızda Lüleburgaz halkı tarafından “Zindan Baba” olarak bilinen ve atalar kültüne bağlı olarak bir ziyaret merkezi olma hüviyeti kazanmış bu mekânın gerçek kimliği ile ilgili tespitlerimizi ve düşüncelerimizi öne sürerek tarihsel bir gerçekliğin çeşitli sebeplerle toplumsal hafızada nasıl yeniden şekillendiğini ortaya koymaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Zindan Baba Türbesi, Kasım Paşa, Sokollu Mehmet Paşa, Lüleburgaz, Veli Kültü

Abstract
Lüleburgaz, located on the passing route from Anatolia to the Balkans, is an agricultural, industrial and commercial city of the Kırklareli province. Lüleburgaz is a city that allows immigrants due to its location throughout history and thus has a multicultural population distribution. The fact that Lüleburgaz is located on the historical migration routes makes it important in terms of determining how the Turkish-Islamic culture and the belief system developed depending on this culture have been moved to Balkan geography and how the old beliefs of the Balkan geography have been reshaped by melting in the Turkish-Islamic culture pot. Lüleburgaz has many shrines and tombs. Most owner of them are not known. Zindan Baba Tomb also vividly maintains its function as center of visit in the center of Lüleburgaz. The tomb is visited and various rituals are practiced in there. Could the tomb called Zindan Baba be Kasım Pasha who the son of Sokollu Mehmet Pasha? In our study, we have tried to reveal how the historical facts have been reshaped in social memory for various reasons by suggesting our findings and thoughts about the real identity of this place, which is known as " Zindan Baba (Dungeon Father)" by the people of Lüleburgaz and became a center of visit due to ancestors cult.

Keywords
Zindan Baba Tomb, Kasım Pasha, Sokollu Mehmet Pasha, Lüleburgaz, Saint Cult

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :05353712020 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri