• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ALİ ŞÎR NEVÂÎ’YE ATFEDİLEN SEB‘ATÜ EBHUR İSİMLİ ESERİN MÜELLİF KARMAŞASINA DAİR BAZI TESPİTLER
(SOME DETERMINATIONS ABOUT AUTHOR CONFUSION OF THE WORK CALLED SEB‘ATU EBHUR WHICH ATTRIBUTED TO ALÎ ŞÎR NEVÂÎ )

Yazar : Zehra Fidan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 402-411


Özet
Yazma eser kataloglarında Ali Şîr Nevâî adına Seb‘atü Ebhur isimli bir sözlük kayıtlıdır. Arapça olan eser üzerine bugüne kadar bir neşir çalışması yapılmamıştır. Ancak 1956 ve 1957’de yayımlanmış iki makale (Agâh Sırrı Levend, “Nevâî’nin Arapça Sözlüğü”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara, 1956, 239-249; Ahmed Ateş “Ali Şîr Nevâî’nin Arapça Sözlüğü Hakkında”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara, 1957, 183-188.) eserden bahseder. Biri tanıtımını yapar, diğeri tanıtım üzerinden eldeki verilerle eserin Ali Şîr Nevâî’ye ait olup olamayacağını sorgular. Kataloglarda Seb‘atü Ebhur ismiyle kayıtlı olan bir başka eser de Abdülcelîl bin Yûsuf el-Akhisarî’ye aittir. Bu iki eser biyografik kaynaklarda da birbiriyle karıştırılmıştır. Bu çalışmada amacımız, Agâh Sırrı Levend’in ilim alemine tanıttığı ve Ahmed Ateş’in de üzerinde değerlendirmede bulunduğu, Seb‘atü Ebhur isimli eserin Ali Şîr Nevâî’ye ait olup olmadığı mevzusuna bir açıklık getirmek değildir. Amacımız, Ahmed Ateş’in makalesinde öne sürdüğü söz konusu Arapça-Arapça sözlüğün Akhisarlı Abdülcelîl bin Yûsuf’a ait olabileceği fikrinin doğru olamayacağını belirtmek ve bu kişi ile eserine dair bilgi sunmaktır. Böylece birbirini takip eden kaynaklardaki bilgi yanlışlıkları biraz olsun düzelmiş, karışıklık önlenmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ali Şîr Nevâî, Abdülcelîl b. Yûsuf el-Akhisarî, Seb‘atü Ebhur, manzum sözlük, şerh

Abstract
In manuscript catalogues, a dictionary called Seb‘atu Ebhur is registered under the name of Ali Şîr Nevâî. There has been no study on this Arabic work. However, two articles (Agâh Sırrı Levend, “Nevâî’nin Arapça Sözlüğü”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara, 1956, 239-249; Ahmed Ateş “Ali Şîr Nevâî’nin Arapça Sözlüğü Hakkında”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara, 1957, 183-188.) published the mentioned literary work in 1956 and 1957. With the available data, one introduce and the other one is ask whether the literary work belongs to Ali Şîr Nevâî. Another work registered in the catalogues under the name Seb‘atü Ebhur belongs to Abdülcelîl bin Yûsuf el-Akhisarî. These two works are also confused with each other in biographical sources. Our aim is not to clarify the issue of whether Seb‘atü Ebhur, which was introduced by Agâh Sırrı Levend in 1957 to the world of knowledge, and also Ahmed Ateş has been evaluated it, belongs to Ali Şîr Nevâî. Our aim is to point out that the opinion that the Arabic-Arabic mentioned in Ahmed Ateş’s article may belong to Abdülcelîl bin Yûsuf from Akhisar cannot be true and to provide information about this person and his work. Thus, the information inaccuracies in successive sources will be slightly improved and confusion will be prevented.

Keywords
Ali Şîr Nevâî, Abdülcelîl b. Yûsuf el-Akhisarî, Seb‘atü Ebhur, versified dictionary, commentary

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri