• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KOSOVA – GİLAN TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GELENEĞİ
(BIRTH TRADITION IN KOSOVA-GILAN TURKISH FOLK CULTURE )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 114-131


Özet
Kosova, küçük bir yüz ölçüme sahip olmasına rağmen, Balkanlarda önemli bir konuma sahiptir. Coğrafi konum olarak, Avrupa kıtasının güneyinde bulunur ve Balkan yarımadasının kuzeybatısında yer alır. Türkiye ile batı Avrupa ülkeleri arasında köprü görevini görür. Kosova, Sırbistan'ın güney batısında bulunan ve Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya ile sınır komşusu olan bir bölgedir. Kosova'daki etnik yapı Eski Yugoslav Cumhuriyeti'nin tamamını kapsayan etnik mozaik ile çok büyük benzerlikler içermektedir. Eski Yugoslav Cumhuriyeti içerisindeki Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, Arnavutlar ve Karadağlılar bir arada yaşıyor ise, aynı durumla Kosova'da da karşılaşılmaktadır. Kosova'da yaşayan Türk nüfus Prizren'de ve Prizren'e bağlı Mamuşa köyünde yoğunlaşmıştır. Ayrıca Priştine, Mitroviça, İpek ve Gilan'da da Türkler yaşamaktadır Gilan; Kosova’nın doğusunda yer alır. Arnavutların çoğunlukta olduğu şehirde aynı zamanda Türkler, Sırplar ve Romlar yaşamaktadır. Ayrıca Gilan’a bağlı Doburçan köyünde de Türkler yaşamaktadır. Kosova’da yaşayan Türkler kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarının çatısı altında kimliklerini ve kültürel değerlerini muhafaza etmek için yoğun çaba sarf etmektedirler. Araştırmamızın amacı, insan hayatının ana geçiş dönemlerinden ilki olarak nitelenen doğum ile ilgili olarak Kosova’nın Gilan şehrinde yaşayan Türklerin uzun yıllar boyunca yaşatmaya çalıştıkları geleneksel uygulamaları tespit etmek, kaynağını araştırmak ve bunlara bağlı olarak yapılan pratikleri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Kosova, Gilan, Halk, Kültür, Doğum

Abstract
Although Kosovo has a small area, it has an important position in the Balkans. Geographically, it is located in the south of the European continent and in the northwest of the Balkan Peninsula. It is a bridge between Turkey and Europe. Kosovo is a region in southwestern Serbia bordering Montenegro, Albania and Macedonia. The ethnic structure in Kosovo is very similar to the ethnic mosaic that covered the entire Yugoslav Republic. If Bosniaks, Croats, Serbs, Albanians and Montenegrins live together in the former Yugoslav Republic, the same situation can be found in Kosovo. The Turkish population living in Kosovo focuses on Prizren and the village of Prizren in Mamusa. Turks also live in Pristina, Mitrovica, İpek and Gilan. Gilan; is located in the east of Kosovo. Turks, Serbs and Roms also live in the city where the Albanians form the majority. Turks also live in the village of Doburcan, which is linked to Gilan. The Turks living in Kosovo are making great efforts to preserve their identity and cultural values under the umbrella of the non-governmental organizations they founded. The purpose of our research is to identify the traditional practices related to the birth of Turks living in the city of Gilan in Kosovo, which are considered to be the first of the most important transitional periods in human life for many years, to examine the source and those practiced accordingly to uncover practices.

Keywords
Kosova, Gilan, Turkish, Folk, Culture, Birth

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri