• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası


ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Derginin yayın dili Türkçedir ancak Yayın Kurulunun kararıyla başka bir dille yazılmış makalelerin yayımına da izin verilecektir. 

Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş, kabul edilmemiş olması gerekir.

Bilimsel toplantılarda sunulmuş, bildiri kitabına girmiş ya da girmemiş çalışmalar (güncellenmiş olarak) durumun dipnot ile belirtilmesi şartıyla, değerlendirmeye alınacaktır. 

Doktora tezi veya yüksek lisans tezinden üretilmiş makaleler, durumun dipnotta belirtilmesi şartıyla, değerlendirmeye alınacaktır.

Dergiye gönderilecek yazıların Microsoft Word kelime işlemci programıyla yazılmış olması gerekmektedir.

Makaleler yazılırken TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

TÜRÜK dergisi çevrimiçi sistemine yüklenen makale dosyası (Özetler, Tablolar, Kaynakça vb. dâhil) 40 sayfayı geçmemelidir.

Yazının dergiye gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

Yazarlar makalelerinin telif haklarını dergiye tamemen devretmiş değillerdir. 

Dergide yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. 

Türük Dergisi, hakem sürecinden olumlu geçmiş olsa dahi gönderilen yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. 

Yazar, değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında, başvurusunu geri çekme teklifinde bulunamaz. 

Yazar, makalesini dergiye gönderdikten sonra değerlendirme sürecinin bütün aşamalarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

Yazının başlığının altında veya başka bir yerinde yazarın adı, unvanı, kurumu ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Dergi siteminde hakem ve yazarların süreç boyunca gizliliği esastır. Sisteme daha önce yazar tarafından girilmiş olan bu bilgiler, makale hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. 

Yazı, www.turukdergisi.com adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderilmelidir. Yazar aynı say­fadan yazının hakem sürecini takip etmeli ve hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda gerekli düzeltme ve düzenlemeleri yapmalıdır.

Dergimiz 2012 yılından beri ilkeli ve nitelikli bir şekilde yayın hayatını sürdürmek adına elektronik yayın işleyişi (Server, DOI,  vd.)  için ücretli hizmetler kullanan bir e-dergidir. Bu sebeple TÜRÜK dergi yönetimi 14.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dergicilik faaliyetlerindeki artan masrafları (Yazılım Aidatı, Server, DOI, Tasarım vd. masrafları) karşılamak üzere dergimize gönderilmiş olan makale sahiplerinden "makale hakem süreci"nin başlatılabilmesi adına yayın ücreti olarak 500 TL talep edecektir. Ödeme yapıldıktan sonra makalenin işleme alındığını belirten mail gönderilmektedir. Hakem süreci sonunda makalenin reddi durumunda bu ücretin iadesi olmayacaktır. Hakem sürecini başarı ile geçen makale sahiplerinden ayrıca bir ücret istenilmeyecektir.

Yayın politikası olarak ULAKBİM Dergi Değerlendirme Kriterleri esas alınmaktadır.

Türük dergisine makale gönderen yazarlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

 

YAZIM KURALLARI

Dergimize gönderilecek makalelerde kaynak gösterme konusunda MLA sistemi benimsenmiştir. Quotation and Citation (Rules and Examples)

Dergimize gönderilecek makalelerde mutlaka Türkçe ve İngilizce öz (abstract) ile anahtar kelimeler (keywords) bulunmalıdır. Makalenin başlık sayfasında Türkçe başlık, özet, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, abstract, keywords sırası izlenmelidir. Makalenin adı hariç makaledeki tüm başlıklardaki sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Türkçe ve İngilizce özet 150-200 kelime aralığında olmalıdır. Öz ve Abstract kısımları sağ ve sol kenarlardan 1 cm içeriden, Bookman Old Style yazı tipi 11 puntoparagraf aralığı önce: 6 nk, sonra: 6 nk ve satır aralığı: 1,15 ile yazılmalıdır. Özette paragraf girintisi olmayacaktır.

Yabancı dille yazılan makalelerde Türkçe ve İngilizce Özler bütün makaleyi ifade edecek şekilde en az 500-700 kelime aralığında olmalıdır.

"Öz"ün hemen altında en az 5 anahtar kelime bulunmalıdır.

Metin

Metinde (sağ, sol, alt, üst) sayfa kenar boşlukları: 2 cm, yazı tipi: Times New Roman, punto: 12, paragraf girintisi: 1 cm.,  satır aralığı: 1,15, ve paragraf aralığı önce: 6 nk, sonra: 6 nk. ile yazılmalıdır.

Başlıklar

Makalelerde Girişİnceleme ve Sonuç bölümleri mutlaka olmalıdır. Makalede bir düzen dâhilinde ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük ve koyu karakterde yazılmalıdır.

Makalede Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır. Zaruret halinde özel font kullanılmış ise bu fontlar makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzunun son baskısı esas alınmalıdır.

Şekil, Tablo, Şema vb. unsurlara metin içinde veya metin sonunda yer verilebilir.

Makalede yer alan şekil, tablo ve şemalara (1. Şekil, 2. Şekil; 1. Resim, 2. Resim,..) sıra numarası verilmeli; bunlara ait açıklamalar, hemen şemanın altına 9 punto ile yazılmalıdır.

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Sabah

 

 

Sabah

 

Öğle

 

Öğle

 

 

Akşam

Akşam

Tablo 1: Tablo Adında İlk Harfler Büyük (9 punto)

Makalede sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

Dipnot

MLA sistemine göre metin içinde gönderme veya alıntıları ifade etmek için dipnot kullanılmaz. Sadece konuyla ilgili ilave bilgi vermek ya da açıklama yapmak amacıyla dipnot kullanılabilir. Bu amaçla kullanılan dipnotlar 9 punto Times New Roman 0-0 nk ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme

Makalede 3 satırı geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1 cm içeride ve 11 punto ile yazılmalıdır.

Metin içinde kaynak gösterme, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:

(Turan 2014: 45).

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır:

(Türk vd. 2011: 18).

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:

Köprülü (1918: 131), bu konuda …

Yayım tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarların soyadı, yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eserin ismi yazılmalıdır.

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:

Turan (2010, Ergin 1985’ten).

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir. İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir:

www.lugatim.com [Erişim: 01.01.2018]

KAYNAKLAR

Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yararlanılan kaynağın yazarı soyadı önce belirtilecek şekilde gösterilmelidir. Kaynak bilgisi ikinci satıra sarkıyorsa ikinci satır 1 cm. içeriden başlatılmalıdır:

Akün, Ömer Faruk (2013). Divan Edebiyatı. İstanbul: İsam Yay.

Atalay, İlhan (2010). Kubbealtı Lugati, Misalli Büyük Türkçe Sözlük. 1. bs., İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.

Kaynağın iki yazarı varsa öncelikle çalışmada ismi önce yazılmış yazarın soyadı bilgisi ile başlanır; ilk yazardan sonrakilerin soyadları öne alınmayacaktır:

Taner, Refika ve Asım Bezirci (1981). Edebiyatımızda Seçme Hikâyeler. Başvuru Kitapları. İstanbul: Gözlem Yay.

Kaynağın üçten fazla yazarı varsa, ilkinin soyadı ve adı yazılmalı, sonra vd.  ya da ve diğerleri kısaltması kullanılmalıdır.

Türk, Vahit vd. (2011). Eski Anadolu Türkçesi Dersleri. İstanbul: Kesit Yay.

Kitap ve dergi adları eğik yazılmalı; makale, kitap bölümü gibi kaynaklar tırnak içinde gösterilmelidir. Dergi, ansiklopedi maddesi, kitap bölümü gibi kaynaklardan yararlanılan bölüme ait sayfa aralığı bilgisi mutlaka yer almalıdır:

Levend, Agâh Sırrı (1957). "Türkçe Sözlük Üzerine". Türk Dili, S. 67, 1 Nisan 1957, s. 365-367.

Dil Derneği (1998). Türkçe Sözlük. 2 Cilt. Ankara: Dil Derneği Yayınları.

Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir:

Berlin, Isaıah (2010). Romantikliğin Kökenleri. Haz. Henry Hardy. Çev. Mete Tunçay. İstanbul: YKY.

Eco, Umberto (1998). Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik. Çev. Kemal Atakay. İstanbul: Can Yay.

Aynı yazara ait birden fazla eser kaynakçada gösterilecekse bu durumda, ilk esere yer verildikten sonra aynı yazarın ad ve soyadı bilgisi yerine bir uzun çizgi konabilir.  Aynı yazara ait birden fazla eserin kaynakçadaki sıralaması, soyadı alfabetik bir ayarlamaya müsait olmadığı için, eserlerin alfabetik sırasına göre yapılır:

Develi, Hayati (2002). Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmesi ve Uyumlar. Ankara: TDK Yay.

Develi, Hayati (2003). XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair Risâle-i Garîbe. İstanbul: Kitabevi.

Kaynaklar, bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde, (a, b) şeklinde gösterilmelidir:

Develi, Hayati (2002a). Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmesi ve Uyumlar. Ankara: TDK Yay.

Develi, Hayati (2002b). XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair Risâle-i Garîbe. İstanbul: Kitabevi.

Ansiklopedi maddelerinde madde yazarının biliniyorsa soyadı ve adından sonra, sırasıyla maddenin yazılış tarihi, tırnak içinde maddenin başlığı, ansiklopedinin tam adı, cilt nosu, yayın yeri, yayınevi ve sayfa aralığı belirtilmelidir:

İpekten, Haluk (1991). “Azmî-zâde Mustafa Hâletî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 348-349.

Tezler, kaynak gösterilirken sırasıyla tez yazarının soyadı ve adından sonra, tezin yazıldığı tarih, eğik karakterle tezin tam başlığı, tez tipi, tezin hazırlandığı üniversitenin bulunduğu şehir ve üniversitenin adı yer almalıdır:

Karakaya, Burcu (2012). Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ'sı: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.

Yazmalar, Yazar. Eser Adı. Kütüphane. Koleksiyon. Katalog numarası. yaprağı. şeklinde kaynak gösterilmelidir:

Âsım. Zeyl-i Zübdetü'l-Eş‘âr. Millet Kütüphanesi. A. Emirî Efendi. No. 1326. vr. 45a.

 

Yukarıdaki yazım kurallarına uygun hazırlanmamış yazılar sahibine iade edilir.

 

VİDEO VE SES KAYITLARINDA UYULACAK KRİTERLER 

Makalelerle birlikte video kayıtları, ses kayıtları ve fotoğraflar da makale metni sisteme yüklendikten sonra gelecek olan ikinci sayfadan yüklenebilecektir. 50 dakikayı geçen video ve ses kayıtları sisteme alınmayacaktır.  

Video ve ses kayıtları ile fotoğraf dosyaları makalede doğrudan yer almayacaktır. Yazarlar, makalelerini video ve ses kayıtları ile destekleme gereği duydukları zaman makaleden istedikleri kelimeleri koyu renge çevirerek Word dosyasındaki üst simge (X2) ile bu kelimelere numara vermeli (koyu renge1), bu numaraları da Kaynakça bölümünden sonra oluşturacakları Video, Ses ve Fotoğraf Kaynakçası bölümüne sıralamalıdırlar. 

Bağlantı kurulan kelimenin üst simgesindeki sıra numarası 1 ise onunla ilgili olan videonun adı da yazarın isminin kısaltılmış şekli eklenerek S.U.1 şeklinde internet dergi sistemine yüklenmelidir. Yani makaleyi Selim UMUR adında bir yazar yazmışsa bu yazar video kaydının birincisini S.U.1 şeklinde isimlendirerek sisteme yüklemelidir. Aksi halde video kayıtları sistemde tek dosyada toplandığı için editörler hangi videonun hangi yazar tarafından gönderildiğini ve hangi kelime ile bağlantılı olduğunu anlayamazlar.  

Video, ses ya da fotoğraf kayıtları da yazarları tarafından tıpkı metin alıntılamalarında yapıldığı gibi kaynakçaya yazılacaktır. Makaledeki dijital kayıtların kaynakçası, kayıtların nerede, ne zaman, kim tarafından ve ne amaçla oluşturulduklarına dair bilgilere yer verilerek hazırlanmalıdır. Eğer yazarlar kendi dijital arşivlerinden ya da başkasının dijital arşivinden yararlanmışlarsa şu şekilde kaynakça oluşturulmalıdır. 

Video, Ses ve Fotoğraf Kaynakçası (ÖRNEKTİR)

1(Kişisel Arşiv), “Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Dedeler Köyü Köy Düğününde Mani Söyleme Geleneği” 2003 

2(İsmail Duman’ın Arşivinden), “Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Sinanoğlu Beldesinde Bir Sağaltma Yöntemi” 1999 

Yazarlar mecbur kalmadıkları sürece video paylaşım sitelerinden video, ses ve fotoğraf kayıtlarına makalelerinde yer vermemelidirler. Eğer faydalanılan video ya da ses kaydı video paylaşım sitelerinden ise; 

3(Video Paylaşım Sitesi), “Galata Mevlevihanesinden Şeb-i Aruz Örneği”  <http://www.youtube.com/watchv=uWL54N6di0> Erişim Tarihi:14.10.2012 

Şeklinde alıntılama yapacaklardır. Bu kısımda ve makalenin diğer yerlerinde yazar adını yazmayacaktır. Ancak video paylaşım sitelerindeki videoların mecbur kalınmadıkça kullanılmaması gerekmektedir. 

Editörler gerekli gördükleri durumda (video çok uzun, bozuk, ses kalitesi düşük ya da konuyla alakası yoksa) video ve ses kayıtlarını makalede kullanmama hakkına sahiptir. 

Video ve ses kayıtları için de yazarlara telif ödenmez.

AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

Türük Dergisi, kullanıcıların bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur. Açık erişim BOAI tanımına uygundur. 

Dergimize gelen makaleler Ithendicate programıyla kontrol edilmektedir. Herhangi bir intihal durumunda yazılar geri çevrilmektedir.

 

 

 Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri