• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Son SayıEditör
Prof. Dr. Ozan Yılmaz, Doç. Dr. Serdar Uğurlu, Doç. Dr. Kaan Yılmaz, Doç. Dr. M. Onur Hasdedeoğlu

Editör Yardımcısı


Bolu-Türkiye  25.12.2023

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDoç. Dr. Metin Akyüz  
KATAKOFTİ’Yİ DENEYSEL EDEBİYAT OLARAK OKUMAK Ss, 1-15
READING KATAKOFTI AS EXPERIMENTAL LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Muhammet Sani ADIGÜZEL  
NÂZIM HİKMET’İN “SEKİZ YÜZ ELLİ YEDİ” ŞİİRİNİN ŞERHİ Ss, 16-28
COMMENTARY ON NÂZIM HİKMET’S POEM “SEKİZ YÜZ ELLİ YEDİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adile PARLAK , Doç. Dr. Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER  
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA İPEK DUBEN ve ESERLERİ Ss, 29-42
İPEK DUBEN and HER WORK IN THE CONTEXT OF SOCIAL GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya DOĞAN GÖK  
İBN BATTUTA SEYAHATNAMESİNDE TESPİT EDİLEN İNANÇ VE İNANIŞ UNSURLARI Ss, 43-52
FAITH AND BELIEFS ELEMENTS IDENTIFIED IN IBN BATTUTA’S TRAVELOGUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ferhat Karabulut , Prof.Dr. Muratbek Bagila Kurmanbekkızı  
KAZAK DİL BİLİMCİ KUDAYBERGEN JUBANOV VE FONEM TEORİSİ: HAYATI, ÇALIŞMALARI, TESPİTLERİ VE TEZLERİ Ss, 53-75
KAZAKH LINGUIST KUDAYBERGEN DZUBANOV AND PHONEME THEORY: HIS LIFE, STUDIES, FINDINGS AND THESES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın , Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Topçu  
GÜNÜMÜZ TÜRK ŞİVE VE LEHÇELERİNDE GÖSTERME SIFAT FİİL ŞEKİLLERİ Ss, 76-94
POINTING ADJECTIVE VERB FORMS IN TODAY'S TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Ali Osman Abdurrezzak  
KASTAMONU TÜRKÜLERİNDEKİ AYRILIK TEMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 95-104
AN EVALUATION ON THE THEME OF SEPARATION IN KASTAMONU TURKISH TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Süner  
EDEBİYAT VE FOLKLOR ÇALIŞMALARINDA POPÜLER ŞARKI VE ŞARKI SÖZÜ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ss, 105-118
CRITICAL APPROACHES TO POPULAR SONGS AND SONG LYRICS IN LITERATURE AND FOLKLORE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Çevlik , Dr. Öğr. Üyesi Namık Aslan  
ÂŞIK FEYMÂNÎ’NİN ŞİİRLERİNDE AŞKIN GÖRÜNÜMÜ Ss, 119-141
THE APPEARANCE OF LOVE IN AŞIK FEYMANİ'S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Bal  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA TOPRAKLA İLGİLİ BEDDUA SÖZLERİ Ss, 142-163
CURSE WORDS RELATED TO SOIL IN TURKEY TURKISH DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ziyada Şamuratova , Mihriban ERİNÇ  
KADI BURHANEDDİN’İN TUYUĞLARINDA KIRGIZ TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞI Ss, 164-177
VOCABULARY OF KYRGYZ LANGUAGE IN THE KADİ BURHANEDDİN’S TUYUĞS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Dilek HERKMEN  
ULUS DEVLET OLUŞUMU VE DİL DEVRİMİ Ss, 178-192
NATION STATE FORMATION AND LANGUAGE REVOLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şafak Karakoç  
ÖMER F. OYAL’IN ROMANLARINDA GÖLGE ARKETİPİNİN GÖRÜNÜMÜ Ss, 193-206
THE APPEARANCE OF THE SHADOW ARCHETYPE IN ÖMER F. OYAL’S NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyda ŞARKIŞLA  
KILINIŞ KATEGORİSİ VE ZAMAN Ss, 207-217
AKTIONSART CATEGORY AND TIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KILIÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dr. Zafer Topak, “18. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİ POETİKASI” Akademik Kitaplar Yayınları, İstanbul 2020, ISBN: 978-605-9786-85-0 Ss, 218-221
Dr. Zafer Topak, “18. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİ POETİKASI” Akademik Kitaplar Yayınları, İstanbul 2020, ISBN: 978-605-9786-85-0
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12992/TURUK1371
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri