• Duyurular
 • TÜRÜK SENEDE 3 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2017 senesinden itibaren senede 3 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız NİSAN 2017, AĞUSTOS 2017 ve ARALIK 2017 şeklinde olacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

  Editör Yasin Şerifoğlu


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


Yayın Kurulu


ISSN: 2147-8872

GÖRÜNTÜ VE SES KAYIT DESTEKLİ AKADEMİK E-DERGİ

Kurucular / Owners

Yasin Şerifoğlu - Serdar Uğurlu - Kaan Yılmaz - Selçuk Kürşad Koca    

 

Genel Yayın Yönetmeni / Manager of Editorial Board

Prof. Dr. Vahit Türk

 

Editörler/Editors

Yrd. Doç. Dr. Yasin Şerifoğlu

Yrd. Doç. Dr. Serdar Uğurlu

 

Yardımcı Editör/Assistant Editor

Yrd. Doç. Dr. Uluhan Özalan

                  

Danışma Kurulu / Board of Advisory

Prof. Dr. Ali Akar

Prof. Dr. Ali Duymaz

Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz

Prof. Dr. Günay Karaağaç

Prof. Dr. İsmail Görkem

Prof. Dr. Kemal Üçüncü

Prof. Dr. Metin Özarslan

Prof. Dr. Muhsin Macit

Prof. Dr. Ömür Ceylan

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

Prof. Dr. Şuayip Karakaş

Prof. Dr. Zikri Turan

Doç. Dr. Aynur Gadimaliyeva 

Doç. Dr. Bayram Durbilmez

Doç. Dr. Nedim Bakırcı

Doç. Dr. Zekeriye Karadavut

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Osman Mert

Doç. Dr. Murat Ceritoğlu

Doç. Dr. Nedim Bakırcı

Doç. Dr. Ozan Yılmaz

Doç. Dr. Bülent Bayram

Doç. Dr. Şaban Doğan

Doç. Dr. Abdullah Kök

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Topçu

Yrd. Doç. Dr. Erdinç Demiray

Yrd. Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı

Yrd. Doç. Dr. Serdar Uğurlu

Yrd. Doç. Dr. Şerife Uzun

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Köktan

Yrd. Doç. Dr. Uluhan Özalan

 

Genel Koordinatör / General Coordinator

Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı

 

Yabancı Dil Sorumluları / Responsible For Foreign Language

 

Uluhan Özalan (İngilizce)

Hümeyra Demirel (İngilizce)

Caştegin Turgunbayer (Rusça)

Filiz Şan (Almanca)

Ebru Ak (İngilizce)

Fatih Şimşek (Almanca)            

 

Dış Temsilciler / Representative of Foreign Country

 

Prof. Dr. Agıemin Baubec                     (Romanya)

Prof. Dr. Ekrem Causevic                     (Hırvatistan)

Prof. Dr. Fadıl Hoca                              (Makedonya)

Prof. Dr. Istvan Vasary                         (Macaristan)

Prof. Dr. İrfan Morina                           (Kosova)

Prof. Dr. Kerima Filan                          (Bosna-Hersek)

Prof. Dr. Nazım İbrahim                       (Makedonya)

Prof. Dr. Mirzabergen Malbakov           (Kazakistan)

Prof. Dr. Oktay Ahmed                        (Makedonya)

Prof. Dr. Tofig Abdülhasanlı                 (Azarbeycan)

Doç. Dr. Aynur Gadimaliyeva               (Azerbaycan)

Doç. Dr. Gulfar Mamirbekova               (Kazakistan)

Doç. Dr. Kemal Mustaev                      (Özbekistan)

Doç. Dr. Orlin Sabev                            (Bulgaristan)

Yrd. Doç. Dr. Ergin Jable                     (Priştine Üniversitesi)

Dr. Selçuk Kırbaç                                (Balkan Ülkeleri Koordinatörü) 

Edit Tasnadi                                        (Macaristan)

Hakemler / Referees

 

Prof. Dr. Ahat Üstüner                                  (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Buran                                  (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Akar                                         (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Duymaz                                    (Balıkesir Üniversitesi)         

Prof. Dr. Anar Kerimov                                  (Bakü Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe İlker                                       (Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin                             (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram Ali Kaya                             (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal Yücel                                       (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ                    (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz                               (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Çetin Pekacar                                  (Nevşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Durali Yılmaz                                  (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Emel Kefeli                                      (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Emine Yeniterzi                               (İ. Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan Alkaya                                  (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ertuğrul Yaman                              (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma S. Kutlar Oğuz                      (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferit Yusupov                                  (Kazan Federal Üniversitesi)

Prof. Dr. Günay Karaağaç                             (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülşen Seyhan Alışık                      (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hatice Şahin                                   (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Hülya Argunşah                              (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Işıl Altun                                          (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. İ. Gülsel Sev                                   (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Şahin                                 (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Görkem                                 (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmet Çetin                                      (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal Üçüncü                                 (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Maria Leontiç                                  (Gotse Delçev Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Aça                                    (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Aydın                                 (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem                  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Fatih Kirişcioğlu                         (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Mehdi Ergüzel                            (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Ekici                                      (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Özarslan                                (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem Tosun                            (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhsin Macit                                  (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Argunşah                          (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Arslan                               (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Öner                                  (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Uğurlu                               (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Münevver Tekcan                            (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Nasib Goyusov                                (Azerbaycan Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Nazım İbrahim                                (Aziz Kiril ve Metody Üniversitesi)

Prof. Dr. Nevzat Özkan                                  (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Nüket Tör                                        (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Mert                                    (Atatürk Üniversitesi) 

Prof. Dr. Osman Yıldız                                   (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömür Ceylan                                   (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Önder Çağıran                                (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu                             (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Pervin Çapan                                  (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep Duymaz                                 (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Saadettin Yıldız                               (Girne Amerikan Üniversitesi)

Prof. Dr. Semih Tezcan                                  (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan                          (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Şuayip Karakaş                               (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın                        (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Tahire Memmed                              (Azerbaycan Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Vahit Türk                                       (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup Çelik                                     (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu                             (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Zafer Önler                                      (Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.)

Prof. Dr. Zeki Kaymaz                                    (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Zikri Turan                                      (Sakarya Üniversitesi)

 

Doç. Dr. Abdullah Kök                                   (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdulselam Arvas                           (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Cin                                             (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. A. S. Ertane Baydar                        (Erzincan Üniversitesi)

Doç. Dr. Aynur Gadimaliyeva                        (Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi)

Doç. Dr. Bayram Durbilmez                          (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Bülent Bayram                                (Kırklareli Üniversitesi)

Doç. Dr. Ergün Koca                                      (Zirve Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma Koç                                       (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Hatice İçel                                       (Niğde Üniversitesi)

Doç. Dr. Havva Yaman                                  (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Hülya Arslan Erol                            (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail Güleç                                    (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Kenan Acar                                      (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Kürşad Gülbeyaz                            (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Yılmaz                              (Harran Üniversitesi)

Doç. Dr. Metin Arıkan                                   (Ege Üniversitesi)

Doç. Dr. Meriç Harmancı                              (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Muammer Mete Taşlıova                 (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Muharrem Dayanç                          (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Musa Çifci                                       (Uşak Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Sever                                 (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat Ceritoğlu                               (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Nedim Bakırcı                                  (Niğde Üniversitesi)

Doç. Dr. Nezir Temur                                     (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuran Tezcan                                  (Bilkent Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman Cüme                                  (Çin Milletler Üniversitesi)

Doç. Dr. Ozan Yılmaz                                   (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Rıdvan Canım                                 (Trakya Üniversitesi)

Doç. Dr. Rahimjon Yusupov                          (Samarqand Davlat Universiteti)

Doç. Dr. Salih Okumuş                                (Priştine Üniversitesi)

Doç. Dr. Semra Alyılmaz                               (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Süleyman Solmaz                            (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Şaban Doğan                                   (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Talip Yıldırım                                   (Uşak Üniversitesi)

Doç. Dr. Timur Vural                                     (Niğde Üniversitesi)

Doç. Dr. Turgut Baydar                                 (Erzincan Üniversitesi)

Doç. Dr. Vüsale Musalı                                 (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Yüksel Topaloğlu                             (Trakya Üniversitesi)

 

Yrd. Doç. Dr. A. Nursen Durdağı                   (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Adem Sağır                              (Karabük Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Demirtaş                       (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan Türk                   (Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Yapıcı                        (Adnan Menderes Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Abdurrezzak           (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Okur                          (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Aydın Kirman                           (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bulut                             (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aydın                               (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Betül Aydoğdu                         (Erciyes Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bülent Hünerli                         (Kırklareli Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Burcu Öztürk                           (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Cahit Başdaş                           (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Caştegin Turgunbayer             (Dicle Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Topçu                          (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ayan                             (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Emine Atmaca                         (Akdeniz Üniveristesi)              

Yrd. Doç. Dr. Erdem Uçar                             (Gediz Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Erdinç Demiray                        (Niğde Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Erol Eroğlu                               (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Erol Topal                                 (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş                    (Kırklareli Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Feyza Tokat                            (Pamukkale Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gülsemin Hazer                      (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı            (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gürol Pehlivan                       (Celal Bayar Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin                 (Balıkesir Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hanife Özer                             (Abant İzzet Baysal Üniversi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan Özer                             (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hatem Türk                              (Giresun Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hülya Ürkmez                          (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akış                            (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İlker Tosun                               (Kırklareli Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yazar                               (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. İsmail Avcı                               (Balıkesir Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılmaz                             (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. K. Kaan Büyükikiz                   (Gaziante Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kenan Koç                                (Muğla Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı             (Gaziante Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları      (Gaziantep Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Onur Hasdedeoğlu       (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir                      (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Metin Akyüz                             (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Metin Eren                               (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mitat Durmuş                          (Ardahan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Muammer Doğan                     (Aksaray Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Öçalan                    (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Altun                          (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Levent Yener              (Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır                     (Yakın Doğu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rana Gürel                     (Gotse Delçev Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer İlhan                             (Bozok Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Ergene                             (Mersin Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Onur Balcı                               (Cumhuriyet Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Osman Ozkul                           (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Öznur Özdarıcı                        (Kırıkkale Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk                          (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sadi H. Nakiboğlu                    (Niğde Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Savaş Şahin                            (Amasya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sedat Balyemez                       (Bartın Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca                 (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Serdar Uğurlu                           (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sevda Özkaya                          (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Şerife Uzun                              (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Tufan Çötok                             (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Uluhan Özalan                        (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yasin Şerifoğlu                         (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Köktan                           (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel                                (Gazi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar                    (Gediz Üniversitesi)

Dr. Aydın Kirman                                          (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Cemile Kınacı                                         (Gazi Üniversitesi)

Dr. Fatih Şimşek                                           (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Selçuk Kırbaç

                                               Adres :BORAZANLAR MAHALLESİ, 410 SOKAK, MAVİ LADİN SİT. A-BLOK 210 MERKEZ-BOLU
Telefon :05336387606 Faks :03742534643
Eposta :turukdergisi@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri