• Duyurular
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

  Editör Yasin Şerifoğlu


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


Yayın Kurulu


ISSN: 2147-8872

GÖRÜNTÜ VE SES KAYIT DESTEKLİ AKADEMİK E-DERGİ

Kurucular / Owners

Yasin Şerifoğlu - Serdar Uğurlu - Kaan Yılmaz - Selçuk Kürşad Koca    

 

Genel Yayın Yönetmeni / Manager of Editorial Board

Prof. Dr. Vahit Türk

 

Editörler/Editors

Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yılmaz

 

Yardımcı Editör/Assistant Editor

Dr. Öğr. Üyesi Uluhan Özalan

                  

Danışma Kurulu / Board of Advisory

Prof. Dr. Ali Akar

Prof. Dr. Ali Duymaz

Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz

Prof. Dr. Günay Karaağaç

Prof. Dr. İsmail Görkem

Prof. Dr. Kemal Üçüncü

Prof. Dr. Metin Özarslan

Prof. Dr. Muhsin Macit

Prof. Dr. Nedim Bakırcı

Prof. Dr. Ömür Ceylan

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

Prof. Dr. Şuayip Karakaş

Prof. Dr. Zekeriye Karadavut

Prof. Dr. Zikri Turan

Doç. Dr. Aynur Gadimaliyeva 

Doç. Dr. Bayram Durbilmez

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Nedim Bakırcı

Prof. Dr. Osman Mert

Doç. Dr. Murat Ceritoğlu

Doç. Dr. Ozan Yılmaz

Doç. Dr. Serdar Uğurlu

Doç. Dr. Bülent Bayram

Doç. Dr. Abdullah Kök

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Topçu

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Demiray

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Küçükbasmacı

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Uzun

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan

Dr. Öğr. Üyesi Uluhan Özalan

 

Genel Koordinatör / General Coordinator

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Şanlı

 

Yabancı Dil Sorumluları / Responsible For Foreign Language

 

Uluhan Özalan (İngilizce)

Hümeyra Demirel (İngilizce)

Caştegin Turgunbayer (Rusça)

Filiz Şan (Almanca)

Ebru Ak (İngilizce)

Fatih Şimşek (Almanca)            

 

Dış Temsilciler / Representative of Foreign Country

 

Prof. Dr. Agıemin Baubec                     (Romanya)

Prof. Dr. Ekrem Causevic                     (Hırvatistan)

Prof. Dr. Fadıl Hoca                              (Makedonya)

Prof. Dr. Istvan Vasary                         (Macaristan)

Prof. Dr. İrfan Morina                           (Kosova)

Prof. Dr. Kerima Filan                          (Bosna-Hersek)

Prof. Dr. Nazım İbrahim                       (Makedonya)

Prof. Dr. Mirzabergen Malbakov           (Kazakistan)

Prof. Dr. Oktay Ahmed                        (Makedonya)

Prof. Dr. Tofig Abdülhasanlı                 (Azarbeycan)

Doç. Dr. Aynur Gadimaliyeva               (Azerbaycan)

Doç. Dr. Gulfar Mamirbekova               (Kazakistan)

Doç. Dr. Kemal Mustaev                      (Özbekistan)

Doç. Dr. Orlin Sabev                            (Bulgaristan)

Dr. Öğr. Üyesi Ergin Jable                     (Priştine Üniversitesi)

Dr. Selçuk Kırbaç                                (Balkan Ülkeleri Koordinatörü) 

Edit Tasnadi                                        (Macaristan)

 

Hakemler / Referees

Prof. Dr. Ahat Üstüner                                   (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Buran                                   (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Akar                                            (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Duymaz                                      (Balıkesir Üniversitesi)         

Prof. Dr. Anar Kerimov                                   (Bakü Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe İlker                                         (Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin                              (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram Ali Kaya                              (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal Yücel                                       (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ                    (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz                               (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Çetin Pekacar                                  (Nevşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Durali Yılmaz                                   (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Emel Kefeli                                       (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Emine Yeniterzi                                (İ. Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan Alkaya                                   (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ertuğrul Yaman                               (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk yıldırım                                  (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma S. Kutlar Oğuz                      (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferit Yusupov                                   (Kazan Federal Üniversitesi)

Prof. Dr. Günay Karaağaç                              (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülşen Seyhan Alışık                      (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hanife Dilek Batislam                       (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Hatice Şahin                                    (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Hülya Argunşah                              (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin Baydemir                           (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Işıl Altun                                          (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. İ. Gülsel Sev                                    (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Şahin                                 (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İsa Çelik                                          (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Görkem                                  (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmet Çetin                                      (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal Üçüncü                                 (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Kerime Üstünova                             (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Maria Leontiç                                  (Gotse Delçev Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Aça                                     (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Aydın                                  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem                  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Fatih Kirişcioğlu                         (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Mehdi Ergüzel                             (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Ekici                                      (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Özarslan                                (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem Tosun                            (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhsin Macit                                  (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Muna Yüceol Özezen                     (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Argunşah                          (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Arslan                                (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Öner                                   (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Uğurlu                               (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Münevver Tekcan                            (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Nasib Goyusov                                 (Azerbaycan Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Nazım İbrahim                                 (Aziz Kiril ve Metody Üniversitesi)

Prof. Dr. Nedim Bakırcı                                  (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Nevzat Özkan                                   (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Nüket Tör                                         (Kastamonu Üniversitesi) 

Prof. Dr. Osman Yıldız                                    (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömür Ceylan                                   (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Önder Çağıran                                 (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu                             (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Pervin Çapan                                   (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep Duymaz                                 (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Rıdvan Canım                                  (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Saadettin Yıldız                                (Girne Amerikan Üniversitesi)

Prof. Dr. Semih Tezcan                                  (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman Dönmez                          (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan                          (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Şuayip Karakaş                               (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın                         (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Tahire Memmed                             (Azerbaycan Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Tofig Abdülhasanlı                          (Azarbeycan Devlet İktisat Üniversitesi)

Prof. Dr. Vahit Türk                                       (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Yakup Çelik                                     (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu                           (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Zafer Önler                                      (Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.)

Prof. Dr. Zeki Kaymaz                                    (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Zikri Turan                                       (Sakarya Üniversitesi)

 

Doç. Dr.  A. Mecit Canatak                           (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah Kök                                   (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah Şahin                               (Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdulselam Arvas                           (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Demir                                   (Başkent Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Cin                                              (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. A. S. Ertane Baydar                        (Erzincan Üniversitesi)

Doç. Dr. Bayram Durbilmez                          (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Bülent Bayram                                (Kırklareli Üniversitesi)

Doç. Dr. Cemal Sezer                                  (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Cihan Çakmak                                (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Doç. Dr. Cüneyt Arslan                                 (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Engin Çetin                                     (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Ergün Koca                                      (Zirve Üniversitesi)

Doç. Dr. Elmas Şahin                                    (Çağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma Koç                                      (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferhat Karabulut                             (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin                          (Balıkesir Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan Yürek                                   (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Hatice İçel                                       (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Havva Yaman                                 (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Hülya Arslan Erol                            (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Doç. Dr. Hürriyet Gökdayı                            (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu                  (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Doç. Dr. Hüseyin Güneş                               (Şırnak Üniversitesi)

Doç. Dr. İlkin Guliyev                                    (Kafkas Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail Güleç                                     (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Kelime Erdal                                    (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Kemal Erol                                      (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Kenan Acar                                      (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Kürşad Gülbeyaz                             (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Yılmaz                                (Harran Üniversitesi)

Doç. Dr. Metin Arıkan                                    (Ege Üniversitesi)

Doç. Dr. Meriç Harmancı                               (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Muammer Mete Taşlıova                 (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Muharrem Dayanç                          (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Musa Çifci                                        (Uşak Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Arslan                                (Black Sea University)

Doç. Dr. Mustafa Sever                                  (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat Ceritoğlu                               (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat Öztürk                                  (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Nezir Temur                                     (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuran M. Muhaceri                         (Priştine Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuran Tezcan                                  (Bilkent Üniversitesi)

Doç. Dr. Oktay Yivli                                       (Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman Cüme                                   (Çin Milletler Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman Mert                                     (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ozan Yılmaz                                     (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Özgür Ay                                          (Uşak Üniversitesi)

Doç. Dr. Rahimjon Yusupov                          (Samarqand Davlat Universiteti)

Doç. Dr. Ramazan Sarıçiçek                          (Dicle Üniversitesi)

Doç. Dr. Salih Okumuş                                  (Priştine Üniversitesi)

Doç. Dr. Sema Çetin Baycanlar                    (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Semra Alyılmaz                                (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Serdar Uğurlu                                  (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Süleyman Solmaz                            (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Şaban Doğan                                   (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Doç. Dr. Talip Yıldırım                                   (Uşak Üniversitesi)

Doç. Dr. Timur Vural                                     (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Turgut Baydar                                 (Erzincan Üniversitesi)

Doç. Dr. Vüsale Musalı                                  (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Yüksel Topaloğlu                              (Trakya Üniversitesi)

 

Dr. Öğr. Üyesi A. Nursen Durdağı                 (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Atıcı                     (Kırklareli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Abdulla Rexhebi                     (Prishtina University)

Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat                            (Kafkas Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Adem Sağır                           (Karabük Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Demirtaş                     (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan Doğan              (Harran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan Türk                 (Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Yapıcı                      (Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Abdurrezzak         (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Okur                        (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Dinçer                       (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kirman                         (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Bulut                           (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Akın                                (Kırklareli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın                              (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Çetinkaya                 (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Betül Aydoğdu                        (Erciyes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Beytullah Bekar                     (Kırklareli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi B. Kaya Yiğit                         (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Bağcı Ayrancı              (Bozok Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyes Bilgin Güngör                         (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Birol Yıldırım                          (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Öztürk                         (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Burak Gökbulut                     (Yakın Doğu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Burak Telli                            (Adıyaman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hünerli                       (Kırklareli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Taş                       (Aksaray Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cahit Başdaş                         (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Caner Çiçekdağı                    (Artvin Çoruh Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Caştegin Turgunbayer           (Dicle Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Celal Aslan                           (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Topçu                        (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ünveren Kapanadze     (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Ayan                           (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Elif Kaya                                (Artvin Çoruh Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Emine Atmaca                      (Akdeniz Üniveristesi)              

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Demiray                     (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Akın                            (Siirt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Çapraz                        (Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Yeşilyurt                      (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu                             (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erol Topal                              (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Karakuş                   (Kırklareli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Kurt                             (Afyonkarahisar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Şimşek                         (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Veyis                             (Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Tokat                           (Pamukkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi F. M. Erdem Uçar                   (Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülsemin Hazer                     (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Küçükbasmacı           (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gürol Pehlivan                      (Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Özdil                           (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Özer                            (Abant İzzet Baysal Üniversi)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer                            (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hatem Türk                            (Giresun Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin İhsan Erkoç            (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Himmet Büke                         (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Ürkmez                        (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akış                          (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlker Tosun                             (Kırklareli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Yazar                              (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Avcı                              (Balıkesir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yılmaz                           (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Türkan                      (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi K. Kaan Büyükikiz                 (Gaziante Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Koç                             (Muğla Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Efe                              (Amasya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Emir İlhan                          (Akdeniz Üniversiteleri)

Dr. Öğr. Üyesi Mavi Akkaya Yılmaz              (Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Dombaycı            (Gaziante Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Soğukömeroğulları   (Gaziantep Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur Hasdedeoğlu   (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özdemir                   (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Özden                       (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Meriç Güven                          (Uşak Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Metin Akyüz                           (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Metin Eren                             (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mitat Durmuş                         (Ardahan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muammer Doğan                   (Aksaray Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Özden                   (Trakya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Öçalan                  (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Altun                        (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Levent Yener           (Çanakkale Ondokuz Mayıs Ünv.)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yeniasır                    (Yakın Doğu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Ethem                        (Pamukkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nazike Karagözoğlu              (Bozok Üniversitesi )

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Rana Gürel                   (Gotse Delçev Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Gahramanlı                (Yeditepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer İlhan                           (Bozok Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nuran M. Muhaxheri              (Priştine Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ergene                        (Mersin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Karaburgu             (Akdeniz Üniversitesi )

Dr. Öğr. Üyesi Onur Balcı                             (Cumhuriyet Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Osman Ozkul                        (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aksoy                          (Trakya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Özdarıcı                      (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Rasim Aşın                            (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Öztürk                       (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Salih Gülerer                         (Uşak Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sadi H. Nakiboğlu                 (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Şahin                          (Amasya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Bahadır                       (Artvin Çoruh Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Balyemez                    (Bartın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Kürşad Koca              (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Seniha Krasniqi                     (Priştine Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sevda Kaman                        (Bartın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sevda Özkaya                       (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Uzun                            (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tufan Çötok                           (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi  Turgut Subaşı                       (Sakarya Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Uluhan Özalan                       (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Y. Yeşildal                    (Akdeniz Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bedirhan                     (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Şerifoğlu                      (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan                        (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Gürel                              (Gazi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar Bayraktar                   (Gediz Üniversitesi)

Dr. Aydın Kirman                                           (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Ayfer Aytaç                                              (Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.)

Dr. Begüm Kurt

Dr. Cemile Kınacı                                          (Gazi Üniversitesi)

Dr. Mehmet Alptekin                                     (Gaziantep Üniversitesi)

Dr. Özgür Çetintaş                                        (Bitlis Eren Üniversitesi)

Dr. Özgür Okmak                                         (Trakya Üniversitesi)

Dr. Selami Alan                                            (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Selçuk Kırbaç

                                               Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :05353712020 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri