• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


NESÎMÎ VE ŞEYHÎ’NİN “YOK” REDİFLİ GAZELLERİNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ
Karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları, son yıllarda klasik Türk edebiyatı sahasında da yapılmakta ve yapılan çalışmalar incelendiğinde; Dîvân şiiri bağlamında da üzerinde çalışılmış, kayda değer eserler bulunmaktadır. Bu çalışmada da aynı kapsamda Dîvân şiirinin teşekkül evresinde önem arz eden Nesîmî ve Şeyhî’nin “+sı yok” redifli birbirine nazire olan gazelleri incelenerek karşılaştırmaya tâbi tutulmuştur. Nesîmî 14. yy’ın ikinci yarısında Azerbaycan sahasında yetişen ve Azerbaycan şivesinin özellikleri ile eser vücûda getiren bir şâirdir. O, her ne kadar Azerbaycan sahasında yetişmiş olsa da Dîvân edebiyatının teşekkülü noktasında önemli bir şahsiyet olarak bilinmektedir. Şeyhî ise 15. yy’ın ilk yarısında Kütahya’da doğup yetişen bir şâirdir. O, Anadolu’da Dîvân şiirinin kurucularından sayılmaktadır. Nesîmî ve Şeyhî’nin “+sı yok” redifli iki gazeli üzerine yapılan karşılaştırma çalışmasında her iki gazel de biçim, muhteva, gazelleri oluşturan mazmunlar, kelime türleri, ekler ve kelime kökenleri bakımından incelenmiş ve her iki gazeldeki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Hem biçim hem de muhteva özellikleri dikkate alınarak oluşturulan karşılaştırmalı Dîvân şiirine katkı sağlayabilecek nitelikte olan bu çalışmanın temelindeki Nesîmî ile Şeyhî’ye âit birbirine nazire olan bu iki manzume, tüm yönleriyle dikkate alındığında, birbirleriyle benzerlik ve farklılıklar göstermiş, söz konusu durum bu çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler
Karşılaştırmalı Edebiyat, Dîvân Şiiri, Nesîmî, Şeyhî, Nazire.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri