• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


FATİH KERİMİ’NİN HIYAL Mi? HAKiYKAT Mİ? ADLI ESERİNDEKİ SOSYAL TEMALAR
Rusya topraklarında 18. yüzyılda filizlenmeye başlayan reform hareketleri 19. yüzyılda etkisini giderek arttırmış, 20. yüzyılın ilk yıllarında ise bilhassa 1905 Ekim Devriminin ardından matbuat alanında zirve yıllarını yaşamıştır. Fatih Kerimî, 20. yüzyıl İdil Ural sahasında yazdığı eserlerle Tatar modernleşmesinin önünü açan ve modern Tatar edebiyatının temelini kuran en önemli isimdir. Yazdığı eserler ve baş redaktörlüğünü yaptığı Vakit gazetesi ile Vakitli Tatar Matbuatının kurulmasında ve yazdıklarıyla toplumun gelişmesine sağladığı katkılarla ön plana çıkmıştır. Onun eserlerinin önemi, toplumda teşhis ettiği problemleri ortaya koymasının yanı sıra bunlara çözüm önerileri de sunmasında yatmaktadır. Yaşadığı dönemde dinin kötüye kullanımı, kadınların eğitim almasının önüne geçilmesi, toplumu yanlış yönlendiren cahil din adamları, her türlü yeniliğin önünü tıkayan ve işlevsizleşen medreselerin anlatıldığı eserlerinde bir yandan da ortaya koyduğu bu problemlere çözüm önerileri sunmayı ihmal etmemiştir. Bu çalışmada Modern Tatar Edebiyatının ilk ürünlerinden olan ve yazarın 1908 yılında kaleme aldığı Hıyal mi? Hakiykat mi? adlı eserindeki sosyal temalar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Fatih Kerimî, Ceditçilik, Hıyal Mi? Hakiykat Mi?, Sosyal Temalar, usul-i cedit.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri