• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


HALKBİLİMİ DERLEME YÖNTEMLERİNDE ADI ANILMAYAN BİR DERLEME BİÇİMİ İÇİN TEKLİFLER
Derleme, gündelik hayatta “toplama, temin etme” karşılığında kullanılan bir kelimedir. Halkbilimi derleme yöntemlerinde de söz konusu karşılığa benzer; [geleneksel ham bilginin temin edilmesi, toplanması] biçiminde kabul ve ifade edilmektedir. Alan araştırması genelde planlama, derleme, değerlendirme şeklinde üç aşamada gerçekleşen aşamalı ve zincirleme bir faaliyettir. Derleme çalışması, alanda gözlem yahut görüşme yöntemleri kullanılarak ham bilginin toplanması, kaydedilmesi ve arşivlenmesi biçiminde yapılmakta, sonrasında kayıt altına alınan ham geleneksel bilgi, bilimsel kuram ve kavramlar zemininde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Uygulamada öncelikle herhangi bir halkbilgisi ürününün elde edilebileceği muhtemel ortam tespit edilmektedir. Devamında söz konusu bilginin elde edilmesine yönelik hazırlık/planlama yapılmakta ve ortamına gidilmektedir. Sonrasında bahse konu ham bilgi görüşme, gözlem yapma, anket yapma gibi çeşitli derleme yöntemleriyle elde edilerek yazılı, sesli ve/veya görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır. Son aşamada da elde edilen ham bilgi bilimsel kuram ve kavramlarla analiz edilerek yeni bilgiler üretilmektedir. Derleme yöntemlerine dair bugüne kadar gerek Batı’da gerek Türkiye’de pek çok çalışma yapılmış, modeller oluşturulmuş, teklifler ileri sürülmüştür. Ancak Batı’da ve Türkiye’de halkbilimi derleme yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar karşılaştırıldığında, batıda derleme kavram ve yöntemlerinin geliştirilerek sahada uygulandığı, Türkiye’de ise Batı’dan tercüme edilen kavram ve yöntemlerin tıpkı veya tadil edilerek yayınlandığı ve sahada uygulanmaya çalışıldığı görülmüştür. Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere halkbilimi derleme kavram ve yöntemleri Türkiye’ye batıdan tercüme yoluyla gelmiş olup batılı araştırmacıların genel tanımlarındaki yaklaşımları içerdiği anlaşılmaktadır. Derleme konusunda çalışma yapan araştırmacılar ve kimi kuruluşların yayınlarında, alan araştırması (derleme) öncesinde yapılması gereken ön hazırlık ve planlama safhasından doğrudan yahut dolaylı şekilde söz edilmiştir. Batı’nın sosyalleşme dinamikleri açısından düşünüldüğünde yapılacak bir derlemenin planlı, programlı olması anlaşılır bir durumdur. Ancak kendi kültürümüzde sosyal ilişkilerin oluşum ve düzeninde bize göre dinamikler söz konusudur. Otobüste, pazarda, hastanede kısa zamanlı sosyalleşme ortamı içinde son derece geniş bir halkbilgisinin paylaşımının husule geldiği ülkemizde de folklorcu, ham halkbilgisini eline geçen her fırsatı değerlendirerek kaydetmeyi bir sorumluluk olarak görmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın omurgasını “Halkbilimi derleme yöntemlerinde sözü edilen süreç her zaman böyle mi işlemektedir/işlemelidir?” ve buna bağlı olarak “Ânî gelişen veya tesadüf edilen icra ortamlarında derleme çalışması yapılabilir mi, yapılması mümkünse derleme işlemi nasıl gerçekleştirilir?” soruları oluşturmaktadır. Söz konusu soruların çözümlerine yönelik olarak mevcut derleme literatürü gözden geçirilmiş; “anı”lardan hareketle uygulamada olmasına karşın halkbilimi derleme yöntemleri literatüründe adı anılmayan bir derleme biçimi için ad teklif edilmiş, teklif edilen biçim adının literatürde alması gereken yer tayin ve tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylelikle bir yandan fiili durumun literatüre kazandırılması sağlanarak usul-esas karmaşasının önüne geçilmiş, diğer yandan şartlar oluştuğunda yapılabilecek hazırlıksız/plansız derlemenin adlandırılması ve bu adlandırmanın sınıflandırmadaki yeri tespit ve teyit edilmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Halkbilimi, derleme, yöntem, kavram, ânî gelişen / tesadüf edilen icra ortamı.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri