• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE/EDEBİYAT ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME TARİHİNDE ÖRNEK BİR KURUM: YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU
Cumhuriyet Döneminde Yüksek Öğretmen Okulu “Darülmuallimin-i Âliye, Yüksek Muallim Mektebi, Yüksek Öğretmen Okulu” adları ile eğitim tarihimizde yer alan en eski öğretmen yetiştiren kurumdur. Tarihi 16 Mart 1848’de kurulan Darülmuallimin-i Rüşdî’ye kadar uzanmaktadır. Yüksek Öğretmen Okuluna temel olan bu kurum orta dereceli okullara öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmış ancak zaman içinde geliştirilerek bünyesine ilk, orta ve liselere öğretmen yetiştiren kısımları da içine alan “Darülmuallimin-i Âliye” adlı kuruma dönüşmüştür. 1891 yılında bu şekli alan kurumun içinde yer alan Âli kısmı Fen ve Edebiyat bölümleriyle bugünkü lise düzeyindeki okullar olan idadilere öğretmen yetiştiren bir yüksek okul olmuştur. Okul 1924 yılında Yüksek Muallim Mektebine dönüştürülmüştür. 1934 yılında Yüksek Öğretmen Okulu adını alan bu kurum eğitim tarihinde örnek bir model olup bu çalışmada, 1923-1950 yılları arasında Türkçe/Edebiyat öğretmeni yetiştirmedeki yeri ile ele alınmaktadır. Okul; tarihî gelişim, yapı, program, öğretim kadrosu, öğrenci kayıt ve kabul şartları, ders geçme ve mezuniyet şartları gibi çeşitli değişkenler açısından değerlendirilerek okulun Türkçe/Edebiyat öğretmeni yetiştirmedeki katkısının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak yapılandırılan çalışmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Osmanlı döneminde açılarak öğretmenliğin meslek olarak algılanmasında büyük rol üstlenmiş bu kurumun en temel özellikleri, alan derslerinin üniversitede, pedagojik formasyon eğitimi ve genel kültür derslerinin okulda verilmesi, öğrenci seçiminde niteliğin göz önünde bulundurulmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Darülmuallimin-i Âliye, Yüksek Muallim Mektebi, Yüksek Öğretmen Okulu, Türkçe/Edebiyat Öğretmeni Yetiştirme, Cumhuriyet Dönemi

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri