• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK’TE YER ALAN KOR VE TÜREVLERİNİN KÖKEN DEĞERLENDİRMESİ
Divânu Lûgati’t-Türk’te ?or “kayıp” ve ?or “yoğurt veya kımız mayası” şeklinde iki ayrı sözcük yer alır. Aynı eserde yer alan ?orlu? “içine kımız konulan deri kap”; ?orlan- I “(elinden çıkan mala) acınıp zarar saymak ve onun hasretini çekmek”; ?orlan- II “kımız maya ile ekşimek; mayalı yoğurt katılaşmak” sözcükleri bu köklere ait türevlerdir. Anlamca birbirine yakın olan bu iki ayrı kök sözcüğün Türk dilinin tarihî metinlerindeki kullanımları belirlenmiştir. Böylece ?or sözcüğünün ilk tanıklandığı yer ve anlam tespit edilmiştir. Elde edilen bilgilere kor II “maya” kelimesinin ilk görüldüğü yer 9. Yüzyıla ait olduğu düşünülen Maytrısimit’tir. Kor I “zarar, ziyan” kelimesi ise en erken 10. yüzyılda Altun Yaruk’ta tespit edilmiştir. Ongi Yazıtı’nda geçtiği bildirilen ?orag “kayıp, zarar; matem, yas” kelimesinin anlamı da ?or “zarar, ziyan” kökünden anlamca uzak görünmemektedir. korag sözcüğünün tespit edildiği 8. yüzyıla tarihlendirilen Ongi yazıtı her iki kaynaktan da öncedir. Buna göre korag sözcüğünün “kayıp, zarar” anlamına gelen kor kökünden türediği kabul edildiğinde; ?or “yoğurt veya kımız mayası” anlamının ve ?orlan- “kımız maya ile ekşimek; mayalı yoğurt katılaşmak” türemiş eyleminin daha sonra meydana geldiğini varsaymak mümkün görünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dîvânü Lugâti’t-Türk, kor, kora-, korlan-, köken bilgisi

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri