• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ALİ ŞÎR NEVÂYÎ’NİN GARÂBÜ’S-SIGAR ADLI DİVANINDA ALLAH TASAVVURU
Allah’ın varlığı ve mahiyeti konusu, en eski çağlardan beri insanoğlunun merak ettiği konulardan biri olmuştur. Tarihî süreç içinde felsefe, tasavvuf, kelam gibi disiplinler Allah’ın varlığı ve mahiyeti konusunda farklı görüşler ortaya atmışlardır. İnsan, Allah’ın yarattığı bir varlıktır. İnsanın aşkın bir varlık olan Allah’ı tanıyabilmesi ancak Allah’ın vahiy yolu ile kendisini kutsal kitaplarda insanlara tanıttığı ölçüde mümkün olabilir. Bunun dışında insanın Allah’ın mahiyeti ile ilgili tasavvurları; onun, içinde yaşadığı toplumun kültürü, algısı, birikimi, hayal gücü ile sınırlı kalacaktır. Tanrı tasavvuru; zamana, topluma ve dinlere göre değişebilmektedir. Allah’ın mahiyetinin ve zatının duyularla algılanamayışı sebebiyle İslam âlimleri, Kur’an-ı Kerim’de geçen isim, sıfat ve ifadeler vasıtasıyla Allah’ı tanımaya çalışmışlardır. Sanatkâr, içinde yaşadığı toplumun dinî inanışlarını, maddi ve manevi kültür ögelerini; toplumun varlıkları, yaşamı ve evreni algılama biçimini kısaca yaşadığı devrin zihniyetini eserlerinde estetik bir biçimde ifade eden kişidir. Farklı bilim ve sanat dalları ile ilgili zengin bir kaynağa sahip olan klasik Türk edebiyatı, Türk-İslam medeniyeti hakkında önemli bilgiler vermektedir. Klasik Türk edebiyatı metinlerinin kültürü aktarma işlevinin ortaya konulabilmesi için disiplinler arası çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada disiplinler arası yaklaşımla; metin merkezli, kültür bağlamlı bir yöntem izlenerek Ali Şîr Nevâyî’nin Garâibü’s-Sıgar adlı divanında Allah tasavvuru konusu ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Allah, klasik Türk edebiyatı, Çağatay edebiyatı, Ali Şîr Nevâyî, Garâibü’s-Sıgar.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri