• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


PLATON’UN ŞÖLEN’İ BAĞLAMINDA EROS KAVRAMI İLE TASAVVUFTAKİ AŞK KAVRAMI
Biz bu çalışmamızda Batı medeniyetindeki sevgi ile doğrudan bağlantılı çeşitli kavramları ele alıp İslam medeniyetinde var olan sevgi ile alakalı kavramları karşılaştırıp aralarındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaya çalışacağız. Diğer yandan sevgiyi edebiyat ve tasavvufta olduğu gibi duygunun konusu değil düşüncenin konusu yapmaya gayret göstereceğiz. Bu çerçevede Batı düşünce tarihinde kullanılan “eros, agape, philio ve storge” kavramlarının açıklamasını yapıp aralarındaki anlam farkları ile ilişkisine dikkat çekeceğiz. Bununla birlikte merkeze aldığımız sözcük “eros” olacak. İslam medeniyetinde kullanılan “muhabbet, aşk, sevgi” gibi kavramları açıklayıp Batı’da kullanılan benzer kavramlarla olan anlam farklılıklarına değineceğiz. Burada ise merkeze aldığımız sözcük “aşk” olacak. Ayrıca “eros” ve “Afrodit” kavramlarını “nous” ve “logos” kavramları çerçevesinde çözümleyeceğiz. “Eros”u “nous” bağlamında harekete geçirici içsel güç olarak değerlendirirken “Afrodit”i ise “dile gelen dışsal logo”s olarak değerlendireceğiz. Bu karşılaştırma sürecinde İslam medeniyetinde kullanılan aşk kavramının “eros”la olan benzerliğini ve “muhabbet” kavramının “logos”la benzerliğini ortaya koymayı deneyeceğiz. Çalışmamızın merkezine Platon’un Şölen adlı eserindeki “eros” kavramını aldık. Şölen’de Platon “eros”un farklı tanımları ve özelliklerini ortaya koyar. “Eros”, esas itibariyle içsel hareket ettirici bir tinsel güçtür. Bu tinsel güç, varlıklar üzerinde farklı şekillerde tezahür eder. Burada “nous” kavramı üzerinden “ero”s kavramını açıklamaya çalışacağız. “Eros”un farklı varlıklardaki tezahürünü ele alırken “Afrodit”in maddî yani tensel boyutu üzerinde duracağız. “Afrodit”teki bu tensel boyutu ise “logos” bağlamında açıklayacağız. Son olarak günümüz dünyasında “aşk”ın cinsellik ve sevgiden kopuşunu ele alacağız. Modern hayatta nasıl ki görüngüler esas kabul edilmiş ve asıl olandan uzaklaşılmışsa “aşk”, mutlak bir güzellik olarak insanların hayatından uzaklaşmış ve bir görsel meta haline getirilmiştir. “Aşk” adı altında metalaşan şey ise cinselliktir.

Anahtar Kelimeler
Eros, Şölen, Platon, Aşk, Logos, Nous

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri