• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


YUNUS EMRE DİVANI’NDA ZARF-FİİLLER
Yunus Emre, edebî şahsiyeti ve eserleriyle Anadolu Türkçesi’nin kuruluşuna yön vermiştir. Aynı zamanda Yunus Emre’nin kullandığı kelime ve ifade kalıpları, mecaz ve ıstılahlar Türkçe’nin edebî dil hâlini alması yolunda bir dönüm noktasıdır. Bu çalışmada, Yunus Emre’nin üslubunun nitelikleri zarf-fiiller bağlamında değerlendirilmeye çalışılacaktır. Türkçede ekler dildeki ifade zenginliğini ve çeşitliliğini sağlayan unsurlardır. Ekler dilin gelişim çizgisine uygun olarak çoğalmış, farklılaşmış ve gelişmiştir. Yapacağımız bu çalışma zarf-fiil eklerinin bu tarihi gelişim ve değişim sürecini tespit etmeye yarayacaktır. Yunus Emre Divanı’nda yapı ve işlev bakımından yaptığımız incelemede "-(y)Up”; “(y)UbAn”; “-(y)UbAnIn”; “-mAdIn”; -(y)iken”; “-IncA”; “-(y)Icak” ve bu ekin genişlemiş şekli olan “-IcAGAz”; “-AlI” “-dUkçA” ; “-dUkdA”; “-lAyIn” ; “- mAzdAn” ; “-mAzIn ”; “-(y)A, -(y)I, -(y)U”; “-sA” zarf-fiil eklerinin kullanıldığını görmekteyiz. Yunus Emre Divanı'nda bir kere kullanılan –“mAgIn” zarf fiil eki Anadolu sahasında eke ait en eski örnektir. “Yana yana”,”diyü diyü”, “kaza kaza”, “döne döne” ikilemelerden oluşan zarf-fiillerdir. Zarf-fiillerin büyük bir kısmı tarz bildiren zarf-fiillerden oluşurken, zaman bildiren zarf-fiiller ise Divan’da daha az kullanılmıştır. Kullanım sıklığı bakımından yüksek olan zarf-fiillere Yunus Emre Divanı’ndan bazı örnekler verilmiştir. Divan’da kullanılan zarf-fiillerin sayısı şairin şiirlerinde durağan nesne nitelemeleri yerine, hareket hâlindeki, nesnenin hareket tasvirini yapmayı tercih ettiğini gösterir. Bu kullanışlar Yunus’un dinamik üslubunun belirleyici özelliklerindendir.

Anahtar Kelimeler
Zarf-fiil, Yunus Emre Divanı, Yunus Emre, zarf, fiilimsi.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri