• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


KALEVALA DESTANINDAN HAREKETLE YARATILIŞ MİTİNDEN GÜNÜMÜZ HALK İNANIŞINA UZANAN KOZMİK YUMURTA MOTİFİ
Evrenin yaratılışı ile ilişkilendirilen yumurta bir külttür. Yumurtanın farklı kültürlerde benzer sembolik özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Görünüş itibariyle tek bir nesne olarak görülen yumurtanın içeriği itibariyle çokluğun sembolü olduğu söylenebilmektedir. Özellikle Kalevala destanının başlangıç epizotunda kozmik yumurta ile evrenin yaratılışı ve ilk insanın dünyaya gelişi anlatılmaktadır. Babasız dünyaya geliş motifi destanın sonunda da yer almaktadır. Özellikle bu motifin Türk dünyası destanlarından farklı bir yanı olduğunu ancak Türk yaratılış destanları ile benzerlikler gösterdiği saptanmıştır. Biz üç dünya sisteminde yer alan olaylara baktıımızda mitik zamanlı coğrafik mekân ve yapıların birleşmesi olası görünmekteir. Evrenin yaratılış ve kahramanın dünyaya gelişinin somutlaştırılmasındaki amaç sembol ile gerçekliğin aynı çerçevede görülmesidir. Diğer bir deyişle zihinsel hareketin, doğa hareketi ile uyum göstermesi düşüncesiin bir tezahürüdür. Evrenin yaratılışının simgesel form içerisinde tasvir edilişinin dayanağı zihinsel algının dışa vurumu olarak Kalevala destanında yer alan kozmik yumurta motifi ile ortaya çıkmaktadır. Yumurtanın bereket, yaşam, sağlık, dirilme, süreklilik gibi birçok simgesel anlamı vardır. İnsan hayatıbda önemli bir yere sahip olan yumurtanın öszellikle uzun ve iyi bir yaşam, verimlilik ve şans gibi olumlu olaylara sağladığına inanılır. Mitik yaratımlardan günümüz yerel pratiklere kadar farklı kültürlerde dinler bu tür inanışların varlığını korumaya devam etmektedirler. Bu çalışmada kozmik yumurta motifi bağlamında Kalevala destanında yer alan inanışlardan hereketle yaratılış mitinden halk nançlarına uzanan bir inanışa dair tespitte bulunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kozmik yumurta, halk inancı, Kalevala, destan, yaratılış miti.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri