• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


MECMÛA-İ EŞÂR ADIYLA İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ŞEVKET RADO YAZMALARI’NDA KAYITLI 71 NUMARALI ŞİİR MECMUASI
Klasik Türk edebiyatı içerisinde tezkire, divan gibi kaynakların yanında günümüzde mecmualar da önemli birer kaynak niteliğini taşımaktadır. Mecmualar “derleme” eserler sınıfına girmekle birlikte bu kaynaklar “şiir mecmuları” ile sınırlıdır. Derleyenin tercihine göre oluşturulan bu eserler; öncelikle derleyen kişinin, sonrasında yazıldığı devrin şiir zevkini ve sosyal durumunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Çalışmamıza konu olan mecmua, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları 71 numarada kayıtlı Mecmû‘a-i Eş‘âr adlı şiir mecmuasıdır. Çalışmada ilk olarak mecmuanın genel tanıtımı yapılacak, sonrasında 38a-74b varaklarının muhtevası incelenecektir. Derlemesi yapılan bu eser, 74 varaktan oluşmaktadır. Mecmua içerisinde Âlî (Gelibolulu), ‘Ulvî, Âskerî, Bâkî, Derûnî, Emrî, Figânî, Hafız Fütûhî, Hatayî, Hayâlî, Hayretî, İbni Kemâl, Lâmi‘î (Çelebi), Medhî, Müdâmî, Nazmî (Edirneli), Niyâzî-i Mısrî, Rahmî (Bursalı), Revânî, Sırrî, Sultan Ahmed, Şem‘î (Prizrenli), Usûlî, Vecdî, Yahyâ Beg (Taşlıcalı), Zâtî, Zeynî gibi şairler yer almaktadır. İncelediğimiz kısım içerisinde toplam 64 şiir bulunmaktadır. Çalışmada şairler ve kullandıkları nazım şekilleri ile bahir ve kalıpları, tablolar halinde verilmiştir. Çalışmanın amacı mecmuayı tanıtmak ve muhtevası hakkında bilgi vermektir. Ayrıca bu eser; Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne uygun olarak hazırladığımız tablo ile sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İA Enstitüsü, Mecmua, Şiir Mecmuası, Divan şiiri, MESTAP.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri