• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


GÜNEY SLAVLARININ KAHRAMANLIK ŞİİRİNDE TÜRKLER VE TÜRK İMGESİ
Türklerin 14. yüzyıldan itibaren Avrupa’da başlayan fütuhatı ve asırlar boyunca Avrupa’nın en önemli askerî ve siyasi gücünü temsil etmesi, Avrupalı Hristiyanların belleğinde pejoratif bir Türk imajının oluşmasına neden olmuştur. Türkler ve Avrupalı toplumlar arasında cereyan eden ve yüzyıllarca süren mücadele ve hezimetler Avrupalının düşünce dünyasında Türk imajını belirlemiştir. Bu bakış açısına göre Türkler göreli korkunç, barbar, kendilerine karşı nefret duyguları beslenen bir kavim, Tanrı tarafından kendilerine verilen bir ceza; Tanrı’nın gazabı olarak tasavvur edilmiştir. Türklerin, Avrupalıların zihinlerinde oluşturdukları bu pejoratif imaj, günümüze değin çeşitli edebiyat ve folklor ürünleri vasıtasıyla terennüm edilmiş, Avrupalıların zihninde var olan Türk algısı roman, balad, destan gibi edebî türlere ilham vermiştir. Diğer bir açıdan baktığımızda ise romantik ulusçuluk çağında, Avrupa’nın multietnik yapısı itibariyle en karmaşık bölgesini teşkil eden Balkan coğrafyasında yaşayan halkların, ulusal tarih ve kimliklerinin oluşumu safhasında zihinlerinde yer edinen pejoratif Türk algısının ve Türk düşmanlığının rolü büyüktür. Biz de bu çalışmamızda Güney Slavları olarak tanımladığımız; Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ülkelerinin sınırları içerisinde yaşayan Slav toplulukların kahramanlık şiirlerinde Türklerin ve Türk imgesinin ne şekilde yansıtıldığı meselesi üzerinde duracağız. Ayrıca Katolik, Ortodoks ve Müslüman destan anlatıcılarının etnik ve dinî kimliklerinin destanların yapısına ve destanlarda geçen Türk imgesine olan etkisini belirlemeye çalışacağız. Bu çalışmayı yapma amacımız toplumların kolektif bilinçaltını en iyi şekilde yansıtan folklor ürünleri olan destanlar vasıtasıyla Güney Slavlarının zihinlerinin derinliklerinde yüzyıllarca süren Türk hâkimiyetinin etkisi ile oluşan Türk imgesinin taşıdığı olumlu-olumsuz hususiyetleri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Güney Slavları, kahramanlık şiiri, Türkler, Türk imgesi, ulusçuluk.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri