• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


J.R.R. TOLKİEN’İN ORTA DÜNYA MİTOLOJİSİ: BİR METİNLERARASILIK ÇALIŞMASI
Fantastik edebiyatın, insanoğlunun sırlarla dolu evreni açıklama ve anlamlandırma ihtiyacından doğan mitlerle olan bağlantısı, metinlerarası ilişkilerin önemini ortaya koymaktadır. Tarih boyunca yaratılan mitler, kolektif bilinçdışı yoluyla aktarılarak, dönüşürler ve yeniden yaratılırlar. Bu devingenlik, mitlerin geçmiş zamandan izler taşıyarak yinelenmesine olanak tanır. Dolayısıyla mitlerin, varlıklarını sürdürebilmeleri, içinde bulundukları kültürle, toplumla ve diğer metinlerle olan ilişkilerine bağlıdır. Buradan hareketle, J.R.R. Tolkien’in İngiltere’ye ithaf etmek adına öncül metinlerden beslenerek oluşturduğu Orta Dünya mitolojisinin, metinlerarası ilişkiler bağlamında incelendiğinde oldukça ayrıntılı ve zengin bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Bir fantastik edebiyat yazarı olarak anılan Tolkien’in, Orta Dünya hikâyelerini yazmaya başladığı dönemde hali hazırda bir tür olarak fantastik edebiyatın henüz tek başına ele alınmadığı, sonrasında modern fantastik edebiyat türünün Tolkien ile birlikte anılmaya başlandığı söylenebilir. Bu çalışmada, Tolkien’in mitoloji ve fantastik arasında bir köprü oluşturarak öncül hikâyelerden beslenip, bunları yeniden yorumlayarak oluşturduğu Orta Dünya mitolojisinin, metinlerarasılık kavramı çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mitoloji, Metinlerarasılık, Orta Dünya Mitolojisi, Fantastik, Kolektif Bilinçdışı

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri