• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÂSIMZÂDE HÂMİD VE TERCEME-İ MEZÂMÎNÜ'L-EMSÂL ADLI ESERİ
Meseller; Arap, Fars ve Türk edebiyatından müteşekkil olan İslam edebiyatının temel yapı taşlarından biridir ve insanların müşterek kültürünü yansıtması bakımından değerli bir mana hazinesidir. Kaynaklar, mesellerin anlamı kuvvetlendirmek ve düşünceyi kısa yoldan ifade etmek amacıyla kullanıldığını vurgular. Her meselin arkasındaki derin yapı, anlam ve hikâye sözün özü bağlamında oldukça önemlidir. Türk müellifler, meselleri önemsedikleri için özellikle aynı kültür potasında bulunan Arapça ve Farsça meselleri Türkçeye çevirmişlerdir. Bu müelliflerden biri de Âsımzâde Hâmid’dir. Bu çalışmada, Türk edebiyatı son dönem ediplerinden Âsımzâde Hâmid ve onun Terceme-i Mezâmînü’l-Emsâl adlı eseri hakkında bilgiler verilmiştir. Öncelikle mesel kavramı üzerinde durulmuş ve kavramla ilgili bazı bilginlerinin görüşleri aktarılmıştır. Meselin Türkçedeki karşılığı zikredilmiş ve Türk edebiyatındaki tarihi serüvenine kısaca değinilmiştir. Çalışmada meselin önemi ve mesel derlemeleri üzerinde de durulmuştur. Ayrıca mesel konusunda Arapça ve Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiş eserlere ışık tutulmuştur. Müellifin hayatı ve eseri hakkında farklı kaynaklara müracaat edilerek tatmin edici bilgiler verilmiştir. Bu bağlamda, eserde geçen atasözlerinin ortaya çıkış zamanları ve asıl kaynakları ile eserin telif metodu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Arap Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Mesel, Âsımzâde Hâmid, Terceme-i Mezâmînü'l-Emsâl.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri