• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


BARPI ALIKULOV’UN “BOLBOYT” ŞİİRİ ÜZERİNE
Kırgızlar, Türk tarihinin bilinen en eski topluluklarındandır ve bağımsızlıklarını elde edene kadar yıllarca mücadele etmişlerdir. Türkistan coğrafyasında XIX. ve XX. yüzyılda güçlü bir birlik olmamasından dolayı siyasi ve sosyal hayatta önemli değişmeler meydana gelmiştir. Edebiyat açısından bakıldığında, dönem şairleri sözlü kültür geleneğinin etkisiyle yaşadıklarını tabii olarak eserlerine yansıtmışlardır. Barpı Alıkulov, hem Hokand Hanlığı hem de SSCB döneminde Kırgızistan’da yaşamış önemli halk şairlerindendir. Okuma yazması olmamasından dolayı sözlü kültür geleneğinin bir parçası olmuştur. Yaşadığı dönemde karşılaştığı olumlu ve olumsuz durumları şiirine taşımıştır. Bunu yaparken kullandığı ifadeler öğüt niteliğindedir. Barpı, “Bolboyt” şiirinde vurgulamak istediği ifadeleri ve söylemin arka planındaki anlam tabakasını tekrarlar aracılığıyla estetik hale getirmiştir. Çalışma giriş, dört ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde şair hakkında bilgi ve incelenen şiir, ikinci bölümde, şiirde kullanılan sesler, üçüncü bölümde şiirdeki kelimeler yer alır. Dördüncü bölümde ise incelenen şiir, anlam dünyası bakımından ele alınarak “bolboyt” kelimesinin şiirdeki önemine değinilmiştir. Bu bölümde alt başlık olarak insanla, hayvan ve tabiatla ilgili isimler üzerinde durulmuştur. Amaç, tekrarların şiire kattığı estetik değeri göstermek, aynı zamanda şairin şiirdeki kelime kullanımlarını derin ve yüzey yapı açısından ele almaktır.

Anahtar Kelimeler
Barpı Alıkulov, Kırgız Şiiri, tekrarlar, sıklık, derin yapı, yüzey yapı

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri