• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ENDERUNLU VÂSIF DİVANI’NDA ŞAİRE VE SANAT ÇEVRESİNE BAKIŞ
Bu çalışmada, Enderunlu Vâsıf Divanı’nda yer alan poetik içerikli dizelerden hareketle onun, şair karşılığında kullandığı kelime ve tamlamalar, bir şairde olmasını istediği şairlik özellikleri, şairle ilgili yaptığı benzetmeler, diğer şairlerle ve yaşadığı toplumun sanata bakışı ile ilgili düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Vâsıf, şaire dair görüş ve düşüncelerini Divan’ında çoğunlukla kasidelerinin fahriye bölümlerinde ve gazellerinin mahlas beyitlerinde dağınık bir şekilde dile getirmiştir. İlgili manzumeler, konu kapsamında incelendiğinde Vâsıf’ın, kendi şairlik özelliklerinden hareketle bir şair portresi çizmeye çalıştığı görülür. Onun poetikasına göre bir şairde olması gereken özelliklerden birkaçı şöyledir: Şairlik kabiliyeti, akıl ve idrak sahibi olmak, özgün ve mucizevî söyleyiş, çabuk kavramak, şiir ilminde üstad olmak, maharet, irfan sahibi olup feyiz ve ilhamla söylemek. Vâsıf, kendi şairliğini “âlim, tüccar, gül bahçesi, pehlivan, sultan, bülbül, Bihzad, Rüstem” vb. unsurlara benzetmiştir. O, şairde aradığı “akıcı, güzel ve ahenkli söyleyiş, tatlı dil” gibi bazı özellikleri de bu unsurlar aracılığıyla dile getirmiştir. Vâsıf, ilgili beyitlerde “Nef‘î, Nedim, Münîf, Es’ad, Râsih, Sırrî” gibi kendi döneminde ve kendinden önceki dönemde yaşamış bazı şairlerle ilgili değerlendirmeler yapmış, yaşadığı toplumun sanata bakışına dair önemli tespitlerde bulunmuştur. Vâsıf’ın bu tespit ve değerlendirmeleri, klasik şiirin şaire bakışındaki benzer ve farklı yönlerin tespitine yönelik yapılacak çalışmalar için önemli veriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Enderunlu Vâsıf, poetika, klasik Türk şiirinin poetikası, şair, şairin özellikleri.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri