• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ANADOLU POP-ROCK’IN GELENEĞİN GÜNCELLENMESİ VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KAVRAMLARI İLE İLİŞKİSİ
Kültür; doğuştan itibaren bilinçli veya bilinçsiz olarak edinilen, kuşaktan kuşağa aktarılan, paylaşılan, simgelere dayanan, öğrenilen bilgi, davranış ve inançları kapsar. Kültürün araştırmacılar tarafından kabul görmüş önemli özelliklerinden bir diğeri de devingenliktir. Değişen şartlara uyum gösterebilme özelliği anlamına gelen devingenlik, kültürün devamlılığını sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürü oluşturan unsurlardan biri olarak gelenekler de aynı dinamik yapıya sahiptir. Bir ihtiyacın sonucu olarak zamana ve mekâna göre kendini yenileyebilen gelenekler nesilden nesile aktarılarak değişim-dönüşüm sürecini sürdürmektedir. Geleneğin dinamik yapısı gereği kendini yenileyebilme özelliği küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte daha da belirgin hale gelmiştir. Böylece küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisinin de günden güne arttığı bir süreçte müziğin yerel pratiklerindeki şekliyle muhafaza edilmesinin güçlüğünü; farklı kültürlerden etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu daha net bir biçimde görebilmekteyiz. Bu anlamda türkülerin 1960’lı yılların popüler müzik ögeleriyle sentezlenmesi deneysel bir çalışma olarak görülmekle birlikte bu çalışmayı tetikleyen gücün de aslında çağın getirdiği koşullara uyum sağlama ihtiyacından kaynaklandığı söylenebilir. Anadolu pop-rock müziği de böyle bir ihtiyacın sonucu ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Anadolu pop-rock’ı endüstriyle ilişkilendirirken onun bir meta olduğunu, bireyleri pasivize eden ve tektipleştiren yöndeki kültür endüstrisi yaklaşımının yerine çağın teknolojik gelişmelerine uyum sağlayan, küreselleşmenin de etkisiyle farklı kültürlerin müziklerini birleştiren sentez bir müzik türü olarak görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler
Anadolu pop-rock, Kültür, Gelenek, Geleneğin Güncellenmesi, Kültür Endüstrisi

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri