• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKİSTAN HANLIKLARI YARLIKLARINDA GEÇEN VERGİ ADLARI
Emir Timür’ün vefatından sonra Türkistan Türkleri arasında siyasî bir birlik oluşturulamamıştır. Bu uğurda BaburlarlaÖzbek Şibânîler, iktidar mücadelelerine girişmişlerdir. Ancak bu uğurdaki mücadelelerin de neticesiz kalması üzerine Türkistan hanlıkları olarak adlandırılan Buhara Hanlığı (1599-1685), Hive Hanlığı (1704-1920) ve Hokand Hanlığı (1710-1876) ortaya çıkmıştır.Ortaya çıkan bu hanlıklardaki pek çok müessese, onlara bölgede kendilerinden önce kurulan Türk devletlerinden miras yoluyla intikal etmiştir. Selefi Türk devletlerinden kendilerine miras yoluyla intikâl eden müesseselerden biri de mâlî teşkilattır. Türkistan hanlıklarının mâlî teşkilatın esasını vergilerin oluşturduğu görülmektedir. Bu doğrultuda çiftçilerin tarım ürünlerinden, hayvan sürüleri sahiplerinden, uzun mesafeli yolculuk yapan bezirgân, sevdâger ve tüccarlar, pazarlarda alım satım yapanlar ile hanlıkların idareleri altındaki memleketlere giren veya oralardan transit geçen her tür ticaret malından, ayrıca halktan olağanüstü durumlarda çeşitli vergiler almışlardır. Bu çalışmadaW. Wood, Yuri Bregel ve Jannatkhon Asqarova tarafından neşri yapılanTürkistan hanlıklarına ait belgelerden hareketle Türkistan hanlıklarının malî yapısıiçinde yer alan algat, algut, alu birü, atlanu, bac, barsban sıyı, baş-pulı, bigar, cerib, ceribane, çemen, çerü, çihilyek, dud u revanat, haraç, harc, haşar, hazinaçilık, kaçu, kazan harcı, kazan pulı, kazukazu, konalga, kömek pulı, kütvel alımı, mal, mal u cihat, mirab alımı, ma?unat-ı sultani, ?öşr, pilecat, rahdarlık, salgut, ser-merd, süysün, tamga, tamga ücresi, tanabana, tekalif-i divani, tüşü, ulaggibi vergi terminolojisinin filolojik açıdan tarihî karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.Adı geçen Türkologlar tarafından kronojik olarak sıralanması yapılıp ait olduğu saha ve yazışma türüne göre verilen kodlara-Hin-T=Hive ‘İnâyet-nâme-i ‘âlî-Türkçe, Hive Yarlık Türkçe-Türkçe-sadık kalınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkistan hanlıkları, salgut, tekalif, vergi, yarlık, vergi mükellefleri, muaf ve müsellem, vergi memurları.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri