• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇEDE ±DAn ŞEKLİ
(±DAn FORM IN TURKISH LANGUAGE )

Yazar : Arş. Gör. Tuğçe TAKOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 346-362


Özet
Bir dili öteki dillerden ayıran ses ve şekil bilgisidir. Türk dili yerdaş yandaş karşıtlık düzeniyle birbirini var eden ve sınırlandıran bir ekleşme kültürüne sahip olduğu için diğer dillerden ayrılır. Bu nedenle eklerin fonksiyonlarının ve şekillerinin beraber incelenmesi bu dilin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Nitekim öncelik sonralık ilişkisiyle kelimeye eklenen ekler genel ve özel birçok çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmada da ±DAn şekli ele alınmış, bu şeklin hangi fonksiyonlarda kullanıldığı edebi eserlerden hareketle ortaya konmaya çalışılmıştır. Gramer çalışmalarında genellikle fonksiyonu göz ardı edilerek sadece “ayrılma hal eki” olarak ele alınan ±DAn ekinin incelenen eserler tanıklığında hal eki fonksiyonunun yanında ilgi eki, sıfatlama eki, yapım eki ve zarf fiil eki fonksiyonlarına da sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada başlıklar halinde ele alınan söz konusu eklerin ilk olarak dilciler tarafından nasıl ele alındığı ve nasıl ele alınması gerektiği tartışılacaktır. Daha sonra bu fonksiyonlara ait örnekler, eklerin alt fonksiyonlarının da tespitiyle yine başlıklar halinde sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sıfatlama Eki, Hal Eki, Yapım Eki, Zarf Fiil Eki, İlgi Eki

Abstract
It is phonetic and morphological knowledge that distinguishes a language from other languages. Turkısh language differs from other languages due to having a suffixation tradition which generating and limiting each other with syntagm and paradigm order of the contrast. For this reason, examing the functions and shapes of the suffixes together matters for understanding this language. As a matter of fact, suffixes added to the word with the priority relationship have been the subject of many general and specific studies. In this study, the ±DAn form has been handled and has been tried to present in which functions of this form is used with reference to literary works. It is determined that ±DAn suffix which is considered only as “ablative case” in grammatical studies it has also the functions of genitive suffix, adjectivation suffix, derivational affix and gerindium suffix in addition to its ablative case in the evidence of the examined works. At this work, it will be discussed how the suffix in question that are handled under titles has been tackled and how it should be handled by linguists. Then, examples of these functions will again be presented as headings with the determination of the sub-functions of the suffixes.

Keywords
adjectivation suffix, case suffix, derivational affix, gerindium suffix, genitive suffix

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri