• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ET- YARDIMCI FİİLİYLE OLUŞTURULAN BİRLEŞİK FİİLLERİN TÜRKÇE DİL ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ SIKLIĞI ÜZERİNE (YEDİ İKLİM TÜRKÇE VE YENİ HİTİT TÜRKÇE TEMEL DÜZEY A1-A2)
(ON THE FREQUENCY OF COMPOUND VERBS CREATED WITH ET- AUXILIARY VERB IN TURKISH LANGUAGE TEACHING COURSE BOOKS (YEDI IKLIM TURKCE AND YENI HITIT TURKCE BASIC LEVEL A1-A2) )

Yazar : Öğr. Gör. İbrahim Kaplankıran  , Erdem KUMSAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 294-313


Özet
İnsanlar; duygularını, düşüncelerini, yapmak ve iletmek istediklerini kelimelerle ifade eder ve karşı tarafa aktarır. Tüm bu ifadeleri sağlıklı bir şekilde aktaran ve etkili bir iletişimi sağlayan türlerden birisi de fiillerdir. Fiiller, kendi içlerinde farklı türlere ayrılmakta ve yabancılara Türkçe öğretiminde ayrı bir yere sahip olmaktadırlar. Özellikle de yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller Türkçeyi yeni öğrenmeye başlayan öğren(i)ciler için bazen bir problem teşkil etmekte olup bu fiillerin öğrenimi ve günlük hayatta kullanımı basit fiillere göre daha güç olabilmektedir. Türkçede gerek günlük hayatta gerekse diğer alanlarda en çok kullanılan yardımcı fiillerden biri et- fiilidir. Kendinden önceki kelimeyle birleşerek yeni bir kavramı karşılayan bu fiiller yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmeye başlayan öğren(i)cilerin yanlış kullandıkları ya da sıklıkla hata yaptıkları konuların başında gelmektedir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız bu türden fiillerin öğretilmesine ders kitaplarında yeteri kadar yer verilmediğinde istenilen hedefe maalesef ulaşılamamaktadır. Yapılan çalışmayla “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi”nde önemli yerleri olan Yedi İklim Türkçe ve Yeni Hitit Türkçe A1, A2 temel seviye dil öğretim kitaplarında yer alan et- yardımcı fiiliyle kurulan birleşik fiiller karşılaştırılmış olup ortak olan ve olmayan kelimeler tespit edilmiştir. Temel becerilere göre karşılaştırılması da yapılan çalışmada sıklık analizi ortaya konulmuş ve istatistiksel verilere dayanarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkılar sağlamak istenilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Türkçe, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Birleşik Fiiller, et- Yardımcı Fiili, Kelime Sıklığı

Abstract
People express with words their feelings, thoughts, what they want to do and convey, and narrate to others. Verbs are one of the types that convey all these expressions in salubriously and provide effective communication. Verbs are divided into different types and have a special place in teaching Turkish to foreigners. Especially compound verbs created with auxiliary verbs sometimes pose a problem for students who are just starting to learn Turkish and learning and using these verbs in daily life can be more difficult than simple verbs. One of the most used auxiliary verbs in Turkish both in daily life and in another field is et- verb. These verbs, which supply a new notion by combining with the previous word, are one of the issues that students who have started learning Turkish as a foreign language use incorrectly or frequently make mistakes. When the teaching of such verbs, which we use frequently in daily life, is not given place enough in the course books, the desired goal cannot be achieved unfortunately. With this study, compound verbs created with et- auxiliary verb which take place in A1-A2 basic level language teaching course books of Yedi Iklim Turkce and Yeni Hitit Turkce in “Teaching Turkish as a Foreign Language”, are compared and common and non-common words have been determined. In this study, which was also compared according to basic skills, frequency analysis was presented, and it was aimed to contribute to the teaching of Turkish as a foreign language based on statistical data.

Keywords
Turkish as a Foreign Language, Teaching Turkish as a Foreign Language, Compound Verbs, et- Auxiliary

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri