• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN EDEBİYAT TERİM VE KAVRAMLARINA DAİR ÜÇ ESERİNDE KLASİK TÜRK EDEBİYATI HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR
(SOME CONSIDERATIONS ABOUT CLASSICAL TURKISH LITERATURE IN THREE WORKS ON LITERATURE TERMS AND CONCEPTS OF TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ )

Yazar : Dr. Özlem DÜZLÜ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 314-345


Özet
Hem divan sahibi bir şair hem de edebiyat araştırmacısı olan Tâhirü’l-Mevlevî çok sayıda eser vermiş velut bir şahıstır. Daha çok edebiyat tarihi ve klasik Türk edebiyatı üzerine araştırma ve incelemelerde bulunan Tâhirü’l-Mevlevî edebiyat terim ve kavramlarına dair eserler de kaleme almıştır. Bu eserlerin çoğunda klasik Türk edebiyatına ait terim ve kavramları açıklarken klasik Türk edebiyatıyla ilgili çeşitli konulardaki düşüncelerine de yer vermiştir. Bunlar genellikle Tanzimat’tan sonra klasik Türk edebiyatına eleştiri yöneltilen konularla alakalıdır. “Edebiyat Lügatı”, “Edebiyat Kaideleri” ve “Tedrîsât-ı Edebiyyeden Nazm ve Eşkâl-i Nazm” adlı eserlerin satır aralarından derlenen bu düşüncelerin ele alındığı bu çalışma ile Tâhirü’l-Mevlevî’nin klasik edebiyatın ve Osmanlı kültürünün içinden biri olarak meselelere nasıl yaklaştığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu meseleler açısından niteliklerine göre oldukça fazla veri sunan söz konusu eserlerden hareketle Tâhirü’l-Mevlevî’nin tenkitçi kimliği de ortaya konmaya çalışılmıştır. Makalede öncelikle çalışmaya kaynak teşkil eden edebiyat terim ve kavramlarına dair eserler tanıtılmış, daha sonra ise Tâhirü’l-Mevlevî’nin söz konusu görüşleri klasik Türk edebiyatıyla ilgili tartışmalar hakkında yapılmış çalışmalardaki tasnif sistemine göre ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tâhirü’l-Mevlevî, tenkit, tartışma

Abstract
Tâhirü’l-Mevlevî, who is both a poet with collected poems (divan) and a literature researcher, is a very productive person who has produced many works. Tâhirü’l-Mevlevî made researches and studies mostly on the history of literature and classical Turkish literature and wrote works on literary terms and concepts. While he explained the terms and concepts of classical Turkish literature in most of his works, he also included his opinions about various subjects related to classical Turkish literature. These are generally about the subjects for which classical Turkish literature was criticized after the Tanzimat. This study, which addressed these opinions compiled between the lines of the works named “Edebiyat Lügatı” (Literature Dictionary), “Edebiyat Kaideleri” (Literary Rules) and “Tedrîsât-ı Edebiyyeden Nazm ve Eşkâl-i Nazm”, tried to determine that how Tâhirü’l-Mevlevî approached issues as someone from classical literature and Ottoman culture. Additionally, the study tried to reveal the critical identity of Tâhirü’l-Mevlevî based on the abovementioned works, which provide quite the data according to their qualifications in terms of these issues. In the article, sixs works on literary terms and concepts that constituted the source of this study were introduced, then the abovementioned opinions of Tâhirü’l-Mevlevî were examined under some headings in the studies that were conducted on the discussions on classical Turkish literature.

Keywords
Tâhirü’l-Mevlevî, critique, discussion.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri