• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİR ŞİİR MECMUASINDA YER ALAN DAHA ÖNCE YAYINLANMAMIŞ NESÎMÎ MAHLASLI ŞİİRLER
(POEMS WITH NESÎMÎ PSEUDONYM THAT WERE NOT PUBLISHED BEFORE AND THAT TAKE PLACE IN A POETRY COLLECTION )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Orhan Kaplan  , Öğr. Gör. Mehmet Kılıç  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 55-75


Özet
Kültür ve edebiyat tarihimiz açısından önemli bir yere sahip olan şiir mecmualarında daha önce yayınlanmış şiirlere rastlandığı gibi ilk defa tespit edilen yeni şiirlerle de karşılaşmak mümkündür. Şairlerin divanında yer almayan şiirlerin mecmualarda tespit edilmesi ile divanın eksik parçaları tamamlanmakta ve divan tam bir hâle gelmektedir. Şiir mecmuaları üzerinde yapılan araştırmalarla birçok şiiri gün yüzüne çıkarılan şairlerden biri de Seyyid Nesîmî’dir. Bu çalışmada Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevîhânesi Koleksiyonu 170 numarada kayıtlı mecmuada yer alan Nesîmî mahlaslı şiirler ele alınmıştır. Mecmuadaki Nesîmî mahlaslı toplam 111 şiirin 99’sı Seyyid Nesîmî’ye, 4’ü ise Kul Nesîmî’ye aittir. Bir şiir ise Seyyid Nesîmî’nin ve Kul Nesîmî’nin şiirlerinden alınan dizelerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Söz konusu mecmuada Nesîmî mahlaslı dört gazelin Seyyid Nesîmî’nin hem divan neşirlerinde hem de daha sonra yayınlanan çalışmalarda yer almadığı; 1 gazel ile 1 muhammesin farklı çalışmalarda başka şairler adına kaydedildiği, bir gazelin ise daha önce yayınlanmış bir gazelle ciddi farklılıklara sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıklar karşılaştırma yapılmak suretiyle dipnotlarla gösterilmiştir. Seyyid Nesîmî ile Kul Nesîmî şiirlerinin karıştırılması hatta bugün yayınlanmış olan divanlarında bile mütekerrir şiirlerin bulunması ciddi bir sorundur. Kul Nesîmî Divanı’nda da yer almayan bu şiirlerin hangi Nesîmî’ye ait olduğu hususunda kesin bir hüküm vermemekle birlikte Nesîmî üzerine yapılacak çalışmalara katkı sunması amacıyla bu çalışmada şiirlerin çeviri yazısına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Seyyid Nesîmî, Alevi-Bektaşi şiir, mecmua

Abstract
It is possible to encounter new poems that were identified for the first time, as poems published previously are found in poetry magazines, which have an important place in our culture and literature history. Together with the identification of poems not found in the divan of poets, the poems are identified in magazines and the missing parts of the divan are completed and the divan becomes complete. Seyyid Nesîmî is one of the poets whose many poems were brought to light through researches on poetry magazines. In this study, Nesîmî pseudonym poems in the Suleymaniye Library Galata Mevlevi Collection number 170 were discussed. 99 of 111 poems with a pseudonym Nesim in the magazine belong to Seyyid Nesîmî and 4 of them belong to Kul Nesîmî. A poem was created by combining the strings taken from the poems of Seyyid Nesîmî and Kul Nesîmî. In the said magazine it was determined that 4 ghazels with Nesîmî pseudonym did not take part in both the divan publications and later published works of Seyyid Nesîmî, that 1 gazelle and 1 pentastich were recorded in different studies on behalf of other poets, while a gazelle had serious differences with a previously published gazelle. These differences were demonstrated in footnotes by comparison. The confusion of Seyyid Nesîmî and Kul Nesîmî poems, and even the presence of repetitive poems in their divan, which is published today, is a serious problem. Although a definitive decision is not present about the origin of these poems (to which Nesimi they belong to), which are not included in the Kul Nesîmî Divan, this study includes a translation of the poems with the aim that it may provide contribution to the studies to be made about Nesimi.

Keywords
Seyyid Nesîmî, Alevi-Bektashi poems, mecmua

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri