• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KELOĞLAN ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLEMİYLEKÜLTÜR POLİTİKASI VE EĞİTİM YÖNÜNDEN ÇİZGİ FİLMLER
(CARTOONS IN TERMS OF CULTURE POLICY AND EDUCATION WITH THE SAMPLE OF KELOGLAN )

Yazar : Dr. Fidan Uğur Çerikan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 271-280


Özet
Türk halk anlatıları, kökenleri mitolojik döneme götürülebilecek arkaik unsurları taşımakta ve doğdukları andan bugüne gelinceye kadarki süreçte farklı kültürel etkenlere karşı direnerek varlıklarını devam ettirmektedirler. Bu uzun tarihi dilimin etkisiyle, farklı kültürler ve dinlerden zenginlikleri de bünyelerinde barındırmaktadırlar.Ancak Türk kültür politikası açısından halk kültürünün barındırdığı bu zenginlikler, yıllar boyuncakolektif bir bilinçaltından ziyade geçmişin kalıntıları olarak görüldüğünden çağdaş dünyanın verdiği değerin oldukça altında kalmıştır. Son yıllarda görsel ve işitsel sanatlarda görülen gelişim, bu yönüyle halk kültürünün masal, efsane, destan gibi anlatılarına yer verilmesine imkân sağlamış ve bu yönde yapılan çalışmaların sayısı artmıştır. Bu çerçevede Türk dünyası açısından önemli değerlerden biri olarak kabul edilen Keloğlan masalları, çizgi filmler kapsamında genç nesillerin sunumuna imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Çalışma bu amaçla TRT’de yayımlanan “Keloğlan” adlı çizgi filmin tarihsel boyutuna ve masallardaki unsurlarına değinilmeden kültür politikası ve eğitimdeki rolü üzerinden kurgulanmıştır. Çizgi filmdeki karakterler, masallarda bulunan ve bulunmayan yönleriyle dönemin şartlarına ne derece uygun olduğu gibi hususlar açısından yorumlanmış ve bu yöndeki çalışmalarda yoğunlaşılması gereken unsurlara dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Keloğlan, Çizgi Film, Masal, Kültür Politikası, Eğitim.

Abstract
Turkish folk narrations have some archaic elements which can be taken back to mythologic period and they have continued their existence by struggling against different cultural elements from the begining to present.And also, Turkish folk narrations incorporate richness that come from different cultures and religions with the effect of long historical bacground.However, in terms of Turkish culture policy ,all these richness of folk culture doesn’t get the attention that it deserves when we compare with modern world. Because for years, the cultural richness is considered as the remains of history not the collective memory. In recent years, some samples of folk culture such as story, myth and epic have come to the fore again thanks to the improvement of audio visual arts and literary studies in these fields have increased in number. Within this framework, Keloglan fables which is one of the most important values of Turkish World, are reformed as cartoons in such a way that attract new generations's attention. In accordance with this purpose, ‘Keloglan’ fables was fictionalized and published on TRT (Turkish Radio and Television) as cartoon with the aspect of culture policy and pedagogical role without touching upon historical texture and tale elements. The characters of the cartoon were interpretted if they are suitable for today’s conditions in terms of epic elements and non epic elements. And also important elements of this kind of works that must be concentrated on, were remarked.

Keywords
Keloglan, Cartoon, Tale, Culture Policy, Education.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri