• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİR YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİ OLARAK KÜÇÜREK ÖYKÜ İLE DEĞERLER EĞİTİMİ
(VALUES EDUCATION WITH A SHORT STORY AS A CREATIVE WRITING ACTIVITY )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Şahin Şimşek  , Dr. Öğr. Üyesi Funda Bulut  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 183-193


Özet
Türk edebiyatında öykünün bir alt türü olan küçürek öykü, modern insanın hız ve tüketim odaklı yaşam biçimine uyum sürecinin bir ürünüdür. Tasarruflu dili, imge kaynaklı sezgisel derinliği, kurgusal boşlukları, geniş çağrışımları, yeniden üretilme imkânı ile olay, durum ve anlarla okuru, düşündürebilecek, gerçeklerle yüz yüze getirip şaşırtabilecek, muhayyilesini zenginleştirebilecek eserler içerisindedir. Çok kısa öykü, minimal öykü, sımsıkı öykü, mini öykü, küçük ölçekli kurmaca, mesel gibi isimlerle anılan küçürek öykü; kimi zaman şiire yaklaşan yapısıyla farklı anlatım imkânları sunar. Bu araştırmanın amacı, değerler eğitiminde bir yaratıcı yazma etkinliği olarak küçürek öykünün kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde bir araştırmadır. Veriler, doküman incelemesi tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile ele alınmış, yorumlanmıştır. Değerler eğitimi ile ilgili çalışmalar çoğunlukla değer/değerler içeren metinlerin öğrencilere okutulması yoluyla yapılmıştır ve bu şekilde yapılmaya da devam etmektedir. Çalışmamızda farklı bir değer eğitimi anlayışı öne sürülmüş, değer eğitimi etkinliği olarak Türkçe öğretmeni adaylarına değerlerden bahseden küçürek öyküler yazdırılmıştır. Öğretmen adaylarının değerleri konu edinen küçürek öykü türünde eserler verebilmeleri değerler eğitiminde, bir yaratıcı yazma etkinliği olarak küçürek öykü oluşturmanın uygulanabilir olduğunu ortaya koymuştur. Değerler eğitiminde değer içeren metinleri okutmak yeterli görünmemektedir. Değerlerin içselleştirilmesi adına yaratıcı yazma uygulamalarıyla da desteklenmesi değer eğitimine katkı sunacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yazma eğitimi, Değerler eğitimi, Yazma etkinlikleri, Yaratıcı yazma, Küçürek öykü.

Abstract
As a subtype of story in Turkish literature, short story is a product of the adaptation process of modern people to the speed and consumption-oriented lifestyle. With its economical language, image-based intuitive depth, fictional gaps, wide connotations, and the possibility of reproducing, it is among the works that can make the reader think, surprise the reader by bringing them face to face with reality, and enrich his imagination. The small story, known as very short story, minimal story, tight story, mini story, small scale fiction, parable; It offers different expression possibilities with its structure that sometimes approaches poetry. The aim of this research is to reveal the usability of the story by shrinking it as a creative writing activity in values education. The research is a survey model, one of the qualitative research methods. The data were obtained by the document review technique. The obtained data were handled with content analysis and interpreted. Studies on values education are mostly done by having students read texts containing values / values, and it continues to be done in this way. In our study, a different understanding of value education was proposed, and as a value education activity, Turkish teacher candidates were written short stories about values. The fact that the teacher candidates were able to produce stories in the form of stories by shrinking them as a subject, revealed that it is feasible to create a story by shrinking it as a creative writing activity in values education. It does not seem sufficient to read the texts containing value in values education. Supporting the values with creative writing practices for the internalization of values will contribute to value education.

Keywords
Writing education, Values education, Writing activities, Creative writing, Short story.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri