• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ONDAN / ONUN İÇİN YAPILARININ SÖZDİZİMSEL İLİŞKİLER BAKIMINDAN NEDEN-SONUÇ CÜMLELERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ
(VIEWS OF STRUCTURES OF ONDAN / ONUN IÇIN IN TERMS OF SYNTACTIC RELATIONSHIPS IN CAUSE-RESULT SENTENCES IN TURKEY TURKISH )

Yazar : Doç. Dr. Yeter Torun Öğretmen    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 24
Sayfa : 74-83


Özet
Dilde kullanılan her bir yapı kullanıldığı bağlam içinde bir değer kazanır. Özellikle görevli sözlerin işlevsellik kazanması dizimsel ilişkilerle sağlanır. Bu çalışmada Türkiye Türkçesinde ondan / onun için yapılarının sözdizimsel ilişkiler bağlamında neden-sonuç cümlelerindeki kullanımları üzerinde durulmuştur. Türkiye Türkçesinde neden-sonuç cümleleri arasında nedensellik ilişkisini sağlayan birçok bağlaç veya bağlaç işlevli birim vardır. Ondan / onun için yapıları, Türkiye Türkçesinde neden-sonuç cümleleri arasındaki nedensellik ilişkisini kuran bağlaç işlevli birimler arasında yer alır. Metin türüne ve anlatım özelliklerine bağlı olarak neden-sonuç cümlelerinin yeri değişebilir; neden-sonuç veya sonuç-neden biçiminde dizilişler olabilir. Bu dizilişlerde nedensellik ilişkisini sağlayan bağlaç veya bağlaç işlevli birimin de yeri değişebilir. Bu çalışmada da ondan /onun için yapılarının farklı dizimsel ilişkilerle neden-sonuç cümlelerinde yer aldığı görülmüştür. Sonuç olarak metin bağlamında ondan / onun için yapılarının neden-sonuç cümlelerinde bağlaç işlevli birim olma yanında, gönderim, yineleme ve pekiştirme işlevlerini de yerine getirdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sözdizimi, işlev, ondan / onun için

Abstract
Each structure used in the language gains a value in the context in which it is used. Especially, gaining functionality of attendant words are provided by syntactic relationships. In this study, uses of cause-result sentences of stuctures of ondan / onun için in the context of syntactic relationships in Turkey Turkish focused on. There are many conjunctions or units with conjunction function that providing causality relationship between cause-result sentences in Turkey Turkish. Stuctures of ondan / onun için take place among units with the conjunction function that providing causality relationship between cause-result sentences in Turkey Turkish. Location of cause-result sentences can change depending on the text type and style of expression features, there may be sequences of cause-result or result-cause. In these sequences, the place of the conjunction or the unit with the conjunction function may also change. In this study also, it has been observed that stuctures of ondan / onun için take place in cause-result sentences with different syntactic relationships. As a result, in the context of the text, it has been determined that the structures of ondan / onun için have the functions of reference, repetition and reinforcement in addition to being a unit with conjunction function in cause-result sentences.

Keywords
Syntax, function, ondan / onun için

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri