• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MOĞOLİSTAN’IN ÖVÖR KHAVTSAL VADİSİ’NDEKİ IV NUMARALI UYGUR KURGANI HAKKINDA NOTLAR
(NOTES ON THE UYGHUR CAIRN IN MONGOLIA'S OVOR KHAVTSAL VALLEY )

Yazar : Prof. Dr. Şaban Doğan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 147-172


Özet
Günümüzde Moğolistan sınırlarında kalan Orhun Vadisi; Hun, Köktürk ve Uygurlar tarafından kutsal kabul edilen önemli bir bölgedir. Bahse konu üç devletin de yönetim merkezi olarak kullandığı bu bölgede pek çok yazıt, anıt mezar külliyesi ve kurgan bulunmaktadır. Moğolistan’da her yıl, onlarca uluslararası kazı ekibi, Orhun Vadisi başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde Hun, Köktürk, Uygur ve Moğollara ait kültürel ve tarihî alanlarda kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları yapmaktadır. Türkiye’den sadece bir ekibin yer aldığı 2019 yılı kazılarında Moğolistan’daki ekip sayısının 70 civarında olduğu bilinmektedir. TİKA tarafından organize edilen kazı çalışmaları bir tarafa bırakılacak olursa Moğolistan coğrafyasına Türk üniversitelerinin beklenen ilgiyi göstermediği görülmektedir. Bu çalışmada, 2019 yazında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen, Ötüken Uygur Kağanlığı’nın başkenti Karabalgasun yakınlarındaki Övör Khavtsal Vadisi’nde yer alan ve asiller mezarlığı olduğu düşünülen alandaki IV numaralı kurgan kazısı üzerine tespit ve değerlendirmeler yapılacaktır. Övör Khavtsal Vadisi’ndeki IV Numaralı Uygur Kurganı Kazısı, bildiğimiz kadarıyla, bir Türk Üniversitesi tarafından bu coğrafyada bir Moğol Üniversitesi ortaklığında yapılan ilk kazı çalışmasıdır. Türk ve Moğol ortak kazı ekibi tarafından hazırlanan rapora dayanan bu çalışmada amaç; kurganı, mimari özellikleri başta olmak üzere, tanıtmak ve ilgili kazı çalışmasının sonuçlarını bilim âleminin dikkatine sunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Moğolistan, Övör Khavtsal Vadisi, Uygur Kurganları, Anıt Külliye, Kazı Çalışmaları

Abstract
Orkhon Valley, which is on the borders of Mongolia at the present, it is an important region that is considered sacred by Hun, Köktürk and Uyghurs. There are many inscriptions, monument complexes and cairns in this region, which is used as the administrative center of all three states. Every year in Mongolia, dozens of international excavation teams conduct excavations and surveys in cultural and historical areas belonging to Hun, Köktürk, Uyghur and Mongolians in different regions of the country, especially in Orkhon Valley. Only one team from Turkey participated in the excavations of 2019 the number of teams in Mongolia is known to be around 70. Leaving aside the excavations organized by TIKA, it is seen that Turkish universities do not show the expected interest in the Mongolian geography. In this study, in the summer of 2019, determinations and evaluations will be made on the cairn excavation numbered IV in Ovör Khavtsal Valley near Karabalgasun, the capital of Otüken Uyghur Khaganate, carried out in partnership with Izmir Kâtip Çelebi University and Mongolia University of Science and Technology. As far as we know, the Uyghur Cairn Excavation Number IV in Ovör Khavtsal Valley is the first excavation carried out by a Turkish University in partnership with a Mongolian University in this geography. The aim of this study, based on the report prepared by the Turkish and Mongolian joint excavation team; To introduce the cairn, especially its architectural features, and to present the results of the relevant excavation to the scientific world.

Keywords
Mongolia, Ovör Khavtsal Valley, Uyghur Cairns, Monument Complex, Excavations

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri