• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

XVI. YÜZYIL ŞÂRİHLERİNDEN SÛDÎ-İ BOSNEVÎ’NİN ŞERH-İ BOSTÂN’DA FARSÇAYA DAİR GÖRÜŞLERİ
(VIEWS OF AN XVI. CENTURY COMMENTATOR SÛDÎ-İ BOSNEVÎ IN HIS ŞERH-İ BOSTÂN REGARDING PERSIAN )

Yazar : Arş. Gör. Bedriye Gülay Açar    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 24
Sayfa : 164-172


Özet
Türkler ve Farslar arasındaki tarihî, sosyal, siyasi, dinî ve ticari ilişki hem her iki dilin birbirinden etkilenmesine yol açmış hem de Türklerin Farsçayı, Farsların da Türkçeyi öğrenmelerini zaruri kılmıştır. Bu ihtiyacın giderilmesi için, tabii olarak, çeşitli eserler kaleme alınmıştır. Edebî şerhler bu eserlerdendir, dil öğreniminde ve öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Sûdî-i Bosnevî de (ö. 1008/1599-1600) edebî şerhler kaleme alan şârihlerden biridir. Hâfız Divanı, Gülistân ve Bostân gibi Fars edebiyatı klasikleri üzerine şerhler yazan Sûdî-i Bosnevî, şerhlerinde kelime anlamı ve tercüme vermekle yetinmemiş, gerekli gördüğü yerlerde Farsçaya dair görüşlerini de belirtmiştir. Ortaya koyduğu eserleriyle Farsçaya hâkimiyetini ispatlayan ve şerh alanında bir otorite olarak kabul edilen Sûdî-i Bosnevî’nin Farsçaya dair görüşleri büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Sûdî-i Bosnevî’nin son eseri Şerh-i Bostân’da bulunan Farsçaya dair görüşleri ele alınmıştır. Bunlar; imla hususiyetleri, şekil bilgisi, fiil kökleri ve gövdelerine dair görüşler ve Farsçaya dair diğer görüşler başlıkları ile sınıflandırılmış, her görüş uygun başlık altında izah edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Farsça, İmla, Dilbilgisi, Sûdî-i Bosnevî, Şerh-i Bostân

Abstract
The historical, social, political, religious and commercial relationship between Turks and Persians caused both languages to be influenced by each other and necessitated Turks to learn Persian and Persians to learn Turkish. Naturally, various works were written to fulfil this need. Literary commentaries are among these works and have an important place in language learning and teaching. Sûdî-i Bosnevî (d.1008/1599-1600) is one of the commentators who wrote literary commentaries. Sûdî-i Bosnevî, who wrote commentaries on Persian literature classics such as Hâfız Divanı, Gülistân and Bostân, did not only give word meanings and translations in his commentaries but also expressed his views on Persian where he deemed necessary. The views about Persian of Sûdî-i Bosnevî, who is considered as an authority in the field of commentation and who proved his command of Persian language with his works, are of great importance. In this study, Sûdî-i Bosnevî's views on Persian that appear in his last work Şerh-i Bostân are examined. These views are classified under the headings of orthographic features, morphology, views on verb roots and stems, and other views about Persian; each view is explicated under the appropriate heading.

Keywords
Persian, Orthography, Grammar, Sûdî-i Bosnevî, Şerh-i Bostân

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri