• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GELENEKSEL VE MODERN HEKİMLİK BAĞLAMINDA GÜNEY KORE HALLYU AKIMI: “LİVE UP TO YOUR NAME” K-DRAMA DİZİSİ
(SOUTH KOREAN HALLYU WAVE İN TRADİTİONAL AND MODERN MEDİCİNE: “LİVE UP TO YOUR NAME” K-DRAMA SERİES )

Yazar : Doç. Dr. Hatice Kübra UYGUR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 9
Sayı : 25
Sayfa : 146-162


Özet
Çalışmaya konu olan “Live up to Your Name” adlı dizi, Güney Kore kültürünün geleneklerini, geleneksel ve modern hekimlik uygulamalarını postmodern bir anlayışla medikal drama, tarihi ve fantastik türlerin özellikleriyle kurgulamış 2017 yapımı K-Drama serisidir. Fantastik, medikal drama, tarihsel dönem dram, romantik komedi türlerinde sayılan dizi Studio Dragon tarafından desteklenmiştir. Dizi; Malezya, Singapur, Güneydoğu Asya, Tayvan, Hong Kong ve Sri Lanka, Filipinler, Endonezya gibi Asya ülke televizyonlarında yayınlanmıştır. K-Drama serileri, Güney Kore kültür endüstrisinin küresel pazarda yarattığı Hallyu akımıyla dünyaya pazarlanmaktadır. K-Drama aracılığıyla kurgusal düzlemde dünyaya devlet destekli kültür politikaları aracılığıyla sunulan Kore kültürünün geleneksel- modern hekimlik vurgusu, adı geçen dizi üzerinden analiz edilecektir. Geleneksel hekimliğin temelinde yatan kadim bilginin nesiller boyunca aktarılması ve K-drama aracılığıyla tanıtılması Güney Kore kültür politikalarının sonucudur. Dünya Sağlık Örgütüne (2000: 4-5) ait veriler incelendiğinde modern tıpta yaşanan gelişmelere rağmen geleneksel hekimliğe olan ilginin dramatik bir artışa sahip olması, dünyada geleneksel hekimliğe duyulan ilginin tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Günümüz Kore kültürünün sağaltım anlayışında kadim geleneğin yaklaşımları ve modern tıbbın teknolojik uygulamalarından faydalanıldığı bilinmektedir. Bu ikili hekimlik anlayışının bilgi ve uygulamaları postmodern bir tarza sahip olduğunu göstermektedir. Güney Kore K-Drama serisi olan Live up to Your Name adlı dizi özelinde de bu durum tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Güney Kore, Gelenek-Modern Hekimlik, Hallyu, K-drama.

Abstract
The television series named "Live up to Your Name", which is the subject of the study, is a 2017 K-Drama series that fictionalizes the traditions of South Korean culture and the traditional and modern medical practices with a postmodern understanding and with the features of the genres of medical drama, history and fantasy. The series, which is considered to include the genres of fantasy, medical drama, historical period drama, and romance comedy, was supported by Studio Dragon. The TV series has been shown on the TV channels of Asian countries such as Malaysia, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Sri Lanka, Philippines and Indonesia. K-Drama series are marketed to the world with the Hallyu wave created by the South Korean culture industry in the global market. The traditional-modern medicine emphasis of Korean culture, which is presented to the world through K-Drama on a fictional platform and the state-sponsored cultural policies, will be analyzed based on the television series "Live up to Your Name". The transfer of ancient knowledge that underlies traditional medicine and its introduction through K-drama is the result of the cultural policies of South Korea. When the data of the World Health Organization (2000: 4-5) are examined, it is seen that the dramatic increase in the interest in traditional medicine despite the developments in modern medicine renders it necessary to discuss the interest in traditional medicine in the world. It is known that the approaches of the ancient tradition and the technological applications of modern medicine are used in the treatment understanding of Korean culture today. The knowledge and practices of this dual medicinal approach show that it has a postmodern style. This has also been identified in the South Korean K-Drama series “Live up to Your Name”.

Keywords
South Korea, Traditional-Modern Medicine, Hallyu, K-Drama.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri