• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN NOKTALAMA İŞARETLERİ VE YAZIM KURALLARININ TASNİFİ
(THE CLASSIFICATION OF TURKISH LANGUAGE’S PUNCTUATION MARKS AND SPELLING RULES )

Yazar : Doç. Dr. Mehmet Gedizli    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 9
Sayı : 25
Sayfa : 91-106


Özet
Bu makalede Türkçenin yazım kuralları ve noktalama işaretleri sınıflandırılmıştır. Öncelikle bu sınıflandırmayı gerektiren sebepler tartışılmış, sonra da sınıflama yapılmıştır. Noktalama işaretleri ile ilgili iki sınıflama yapılmış, ancak biçimsel sınıflama bu çalışmanın kapsamında olmadığı için ayrıntılara girilmemiştir. Noktalama işaretleri işlevsel yazı birimleri olduklarından dolayı, Türkçedeki işlevlerine göre tasnif edilmiştir. Türkçede yaygın olarak kullanılan yirmi kadar noktalama işareti sınıflamaya dâhil edilmiştir. Çalışmanın yazım kuralları ile ilgili bölümünde, yazım kuralı olarak gösterilen başlıklardan hareketle sınıflama üç ana başlık altında toplanmış, iki ana başlık da kendi içinde dört ve iki alt başlıkla gösterilmiştir. Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu kitabında otuzdan fazla yazım kuralı ile ilgili başlık bulunmaktadır. Noktalama işaretleri de bu başlıklar içindedir. Noktalama işaretleri ve yazım kurallarının tasnif edilmesi, gecikmiş bir konudur. Özellikle eğitim öğretim uygulamalarında Türkçenin yazımı ile ilgili sorunlarla ilgili araştırmaların nicelik ve nitelik bakımından ortaya koyduğu veri çokluğu, konunun bilgi-kuramsal yönleriyle de incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Yapılan kaynakça taramaları ve Yazım Kılavuzu kitabındaki yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin tasnif eksikliği üzerine bu çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Noktalama, Yazım kuralları, İmlâ, Tasnif, Türkçenin yazım kuralları.

Abstract
Turkish language spelling rules and punctuation marks were classified in this article. The reasons for this classification were initially discussed, and then the classification was made. Two classifications were made regarding punctuation marks, yet no details were presented as the formal classification was not within the scope of this study. Since punctuation marks are functional writing units, they were classified in consonance with their functions in Turkish language. About twenty punctuation marks, which are commonly used in Turkish, were included in this classification. Considering the part of the study regarding spelling rules, the classification was grouped under three main headings based upon the spelling rules, and two main headings were depicted with four and two sub-headings within themselves. Headings about more than thirty spelling rules are available in Turkish Language Association Spelling Guide. Punctuation marks are also within these headings. The classification of punctuation marks and spelling rules is a matter of delay. The abundance of data revealed in terms of quantity and quality of studies on problems related to Turkish language spelling rules, especially in education and training practices, indicates that this issue should also be examined theoretically. As a result of the literature review, this study was conducted on the lack of classification related to spelling rules and punctuation marks in the Spelling Guide.

Keywords
Punctuation, Spelling rules, Spelling, Classification, Turkish language spelling rules.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri