• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE/EDEBİYAT ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME TARİHİNDE ÖRNEK BİR KURUM: YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU
(AN EXEMPLARY INSTITUTION IN THE HISTORY OF TURKISH/LITERAURE TEACHER TRAINING: YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZTÜRK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 9
Sayı : 26
Sayfa : 93-107


Özet
Cumhuriyet Döneminde Yüksek Öğretmen Okulu “Darülmuallimin-i Âliye, Yüksek Muallim Mektebi, Yüksek Öğretmen Okulu” adları ile eğitim tarihimizde yer alan en eski öğretmen yetiştiren kurumdur. Tarihi 16 Mart 1848’de kurulan Darülmuallimin-i Rüşdî’ye kadar uzanmaktadır. Yüksek Öğretmen Okuluna temel olan bu kurum orta dereceli okullara öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmış ancak zaman içinde geliştirilerek bünyesine ilk, orta ve liselere öğretmen yetiştiren kısımları da içine alan “Darülmuallimin-i Âliye” adlı kuruma dönüşmüştür. 1891 yılında bu şekli alan kurumun içinde yer alan Âli kısmı Fen ve Edebiyat bölümleriyle bugünkü lise düzeyindeki okullar olan idadilere öğretmen yetiştiren bir yüksek okul olmuştur. Okul 1924 yılında Yüksek Muallim Mektebine dönüştürülmüştür. 1934 yılında Yüksek Öğretmen Okulu adını alan bu kurum eğitim tarihinde örnek bir model olup bu çalışmada, 1923-1950 yılları arasında Türkçe/Edebiyat öğretmeni yetiştirmedeki yeri ile ele alınmaktadır. Okul; tarihî gelişim, yapı, program, öğretim kadrosu, öğrenci kayıt ve kabul şartları, ders geçme ve mezuniyet şartları gibi çeşitli değişkenler açısından değerlendirilerek okulun Türkçe/Edebiyat öğretmeni yetiştirmedeki katkısının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak yapılandırılan çalışmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Osmanlı döneminde açılarak öğretmenliğin meslek olarak algılanmasında büyük rol üstlenmiş bu kurumun en temel özellikleri, alan derslerinin üniversitede, pedagojik formasyon eğitimi ve genel kültür derslerinin okulda verilmesi, öğrenci seçiminde niteliğin göz önünde bulundurulmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Darülmuallimin-i Âliye, Yüksek Muallim Mektebi, Yüksek Öğretmen Okulu, Türkçe/Edebiyat Öğretmeni Yetiştirme, Cumhuriyet Dönemi

Abstract
Yüksek Öğretmen Okulu in the Republican Period is the oldest teacher training institution in our history of education with the name of "Darülmuallimin-i Âliye, Yüksek Muallim Mektebi, Yüksek Öğretmen Okulu". Its history goes back to Darülmuallimin-i Rüşdî, which was founded on March 16, 1848. This institution, which is the basis of the Yüksek Öğretmen Okulu, was opened to train teachers for secondary schools, but it was developed over time and turned into an institution called "Darülmuallimin-i Âliye", which includes departments that train teachers for primary, secondary and high schools. In 1891, the institution, which took this form, became a high school that trained teachers for the high school level schools today with the Science and Literature departments. The school was transformed into a Yüksek Muallim Mektebi in 1924. This institution, which was named as Yüksek Öğretmen Okulu in 1934, is an exemplary model in the history of education, and is handled with its place in training Turkish / Literature teachers in 1923-1950. School; It is aimed to reveal the contribution of the school to the training of Turkish / Literature teachers by evaluating various variables such as historical development, structure, program, teaching staff, student registration and admission rules, course passing and graduation. The data of the study, which was structured in accordance with the qualitative research method, was obtained by document analysis. As a result of the examination, the most basic features of this institution, which was opened in the Ottoman period and played a major role in the perception of teaching as a profession, are that field courses are given at the university, pedagogical formation training and general culture courses at the school, taking into consideration the quality in student selection.

Keywords
Darülmuallimin-i Âliye, Yüksek Muallim Mektebi, Yüksek Öğretmen Okulu, Turkish Language/ Literature

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri