• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

EZİZE CEFERZADE’NİN HİKÂYELERİNİN KONUSU
(THE SUBJECT OF AZIZE JAFARZADE'S STORIES )

Yazar : Doç. Dr. Parvana Bayram    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 9
Sayı : 25
Sayfa : 107-129


Özet
Ezize Ceferzade (1921-2003), 20. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının önemli yazarlarındandır. Hikâye, uzun hikâye, roman, piyes, masal, mâni, anı ve seyahatname yazarlığının yanı sıra o, akademisyen, gazeteci, araştırmacı, mütercim ve titiz bir folklor derlemecisi olmuştur. Tarihi-biyografik romanlarıyla ve uzun hikayeleriyle tanınan yazarın ilk edebî eserleri hikâye şeklinde olup 1938 yılından itibaren yayımlanmaya başlamıştır. Ezrayıl, Xezer, Din Direyim, Gülüş, İntizar, Araz Qızı, Yuxuda, Terlan gibi ilk hikâyelerinden itibaren yazarın dil ve üslubunun, özellikle konu seçiminin çok zengin olduğu görülmektedir. Yazarın ilk hikâyelerinde Sosyalist realizminin etkisi sonraki eserlerine oranla fazladır. II. Dünya Savaşının başlamasıyla bu hikâyelerin konusu da değişmiş ve o, vatanın savunmasını, vatan evlatlarının bu uğurdaki mücadelesini anlatan eserler yazmıştır. 65 yıllık yazarlık faaliyeti boyunca müellif sadece Sosyalist realizmi içerikli ve savaş konusunda eserler değil, Azerbaycan’ın toplumsal, edebî, kültürel hayatını anlatan çok sayıda hikâye kaleme almıştır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı Ezize Ceferzade’nin doğumunun 100.yılıdır. Bu münasebetle yazarın 1938-2003 yılları arasındaki 65 yıllık yazarlık faaliyeti boyunca yazdığı hikâyeleri konularına göre tasnif edilerek tarafımızdan 2 cilt halinde yayına hazırlanmıştır. Bu makalede, yazarın muhteva yönünden 11 ana başlıkta tasnif ettiğimiz hikâyeleri ayrıntılı olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Sosyalist Realizmi, satirik hikâye, aile-maişet konusu, II. Dünya savaşı.

Abstract
Azize Jafarzade (born in 1921- died in 2003) is one of the important authors of 20th century Azerbaijani literature. Azize Jafarzade has written works in the genres of stories, long stories, novels, plays, fairy tales, memoirs and travelogues. She is also an academic, journalist, researcher, translator and meticulous folklore collector. Azize Jafarzade is known for historical-biographical novels and long stories. Her first literary works were in the form of stories and began to be published from 1938. After the first stories of the author's language and style such as Ezrayıl, Xezer, Din Direyim, Gülüş, İntizar, Araz Qızı, Yuxuda and Terlan, it is seen that the choice of subject is very rich. The influence of Socialist realism in the author's early stories is greater than in his later works. With the beginning of the World War II, the subject of these stories also changed and she wrote works telling about the defense of the homeland and the struggle of the children of the country for this cause. During her 65 years of writing activity, the author wrote not only works on socialist realism and war, but also many stories about the social, literary and cultural life of Azerbaijan. The year 2021 is the 100th anniversary of Azize Jafarzade 's birth. On this occasion, we classified the stories written by the author during his 65-year writing activity between 1938-2003 according to their subjects and prepared them for publication in 2 volumes. In this article, the stories of the author that we have classified under 11 main titles in terms of content will be examined in detail.

Keywords
Keywords: Socialist Realism, satirical story, family-cost issue, World War II.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri