• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN TEMSİLCİ MİSYONU VE BERLİN İZLENİMLERİ
(MEHMET AKIF ERSOY'S REPRESENTATIVE MISSION AND BERLIN IMPRESSIONS )

Yazar : Arş. Gör. Dr. Semra Yaman    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 9
Sayı : 25
Sayfa : 252-274


Özet
Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, eserleri ve hayatı ile bir misyon insanıdır. Yüksek temsil gücü vatan, millet, inanç, hürriyet temaları etrafında birleştirici bir maya niteliğindedir. Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi zor zamanlarda bir öncü kimliği ile topyekûn mücadelenin bayraktarlığını yapmıştır. Bu temsilci misyonunu edinmesinde Sebîlürreşâd başyazarlığı ve Teşkilat-ı Mahsusa aracılığı ile çıktığı seyahatler birer temel niteliğindedir. Sebîlürreşâd’daki yazıları ve şiirleri onun hem Osmanlı coğrafyasında hem de dünyada tanınmasını ve sevilmesini sağlamıştır. Almanya Seyahati ile öne çıkmaya başlayan görevleri ise onun birleştirici ve uzlaştırıcı misyonuna resmiyet kazandırmıştır. Âkif, Doğu-Batı çatışmasına, Doğu’nun geri kalmışlığına, Batı’nın parçalama ve sömürme politikalarına dair realist gözlem ve tespitler yapar. Eleştiri kadar özeleştiriye de yer vererek milleti birlik, çalışkanlık, bağımsızlık çizgisinde bir araya getirmek için elinden geleni yapar. Bu çalışmada Mehmet Âkif’in millî ve manevî uyanışın ve direnişin başlamasında edindiği öncü ve temsilci misyon incelenecektir. I. Dünya Savaşı sırasında Alman Hükümeti tarafından Berlin’e davet edilmesi, Berlin’deki faaliyetleri, izlenimleri ve bu seyahatin Millî Mücadele yıllarına etkileri bu misyonu edinme sürecindeki temel odak noktaları olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Âkif Ersoy, Almanya Seyahati, Berlin Hatıraları Şiiri, Millî Temsilci Misyonu, Millî Mücadele

Abstract
Our national poet Mehmet Âkif Ersoy is a man of mission with his works and life. Its high power of representation is a uniting leaven around the themes of homeland, nation, faith and freedom. Sebîlurreshad's editorship and the travels he took through the “Teşkilat-ı Mahsusa” are essential in acquiring this representative mission. His writings and poems in Sebîlüreşâd made him known and loved both in the Ottoman geography and in the world. His duties, which started to come to the fore with his trip to Germany, formalized his unifying and conciliatory mission. Akif makes realistic observations and determinations about the East-West conflict, the backwardness of the East, and the West's policies of fragmentation and exploitation. He does his best to unite the nation along the lines of unity, industriousness and independence by giving place to self-criticism as well as criticism. In this study, the pioneer and representative mission of Mehmet Âkif at the beginning of the national and spiritual awakening and resistance will be examined. Being invited to Berlin by the German Government during World War I, his activities in Berlin, his impressions and the effects of this trip on the years of the National Struggle will be the main centrical points in the process of acquiring this mission.

Keywords
Mehmet Âkif Ersoy, Germany Travel, “Berlin Hatıraları” Poem, National Representative Mission, Nation

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri