• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KÜLT VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA KADIN VE DOĞA
(WOMEN AND NATURE IN THE CONTEXT OF CULT AND CULTURE )

Yazar : Doç. Dr. Ali Osman Abdurrezzak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 9
Sayı : 27
Sayfa : 83-98


Özet
İnsanın iletişim kurmak, tahakküm altına almak, uyum içerisinde bir hayat sürmek istediği doğanın öğretilerine karşılık, insanoğlunun doğaya kattıklarının kültür olarak tanımlanabilmesi için doğa ve insan arasındaki ilişkinin ortaya konulması gerekmektedir. Genel olarak kültürlerde kadının erkek egemenliğinde olmasının kökeninde kadın ve doğanın sembolik ilişkisinin yer aldığı söylenebilir. Mitolojik ve sembolik bağlamda zihinlerde yer edinmiş doğa ile kadın zihinlerde bir bütün olarak algılanmıştır. Tabiat kültlerinin en kadim olanları arasında yer alan ağaç, mağara, toprak gibi kültler dişil tasavvurlar etrafında şekillenerek, kutsiyet kazanmış olup dünyaya gelişin, doğurganlığın, bereketin, korumacılığın sembolü olarak mitolojilerde yer edinmiştir. Kadının yaratılışı gereği sahip olduğu biyoloji ile doğa unsurları arasında kurulan bu bağ hayret, korku, kuşku gibi hisler ile birlikte saygı ve kült oluşumunu beraberinde getirmiştir. Doğanın doğal devinimi ile insan hayatındaki döngü ve insanın bedenindeki değişimler benzer bir algının ürünü şeklinde hayatın yön haritasını oluşturmuştur. Gündelik yaşantıların tabiatın döngüsü ile birlikte düzenlenmesi doğaya olan bağlılığı, inancı, kutsiyeti artırmıştır. Bu çalışmada, kültten kültüre kadın ve doğa ilişkisi mitik dönemden günümüze incelenerek eril-dişil olgusunun inanç ve kült oluşumuna olan etkileri üzerinde durulacaktır. Kültür tarihi içerisinde doğaya olan bakış ile kadın algısına yönelik değişiminin nedenleri araştırılarak günümüz toplum yapısında kadın ve doğa özdeşliği çözümlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kült, kültür, doğa, kadın, mit

Abstract
In response to the teachings of nature, which people want to communicate, dominate, and lead a life in harmony, the relationship between nature and human needs to be revealed in order to define what human beings add to nature as culture. In general, it can be said that the symbolic relationship of woman and nature is at the root of the fact that women are dominated by men in cultures. In the mythological and symbolic context, nature and women were perceived as a whole in the minds. Cults such as trees, caves and soil, which are among the most ancient of nature cults, have gained sanctity by being shaped around feminine imaginations and have taken their place in mythologies as the symbol of coming into the world, fertility, fertility and protectionism. This bond established between the biology and nature elements that women have by nature brought along feelings such as wonder, fear and doubt, as well as respect and cult formation. The natural movement of nature, the cycle in human life and the changes in the human body have formed the direction map of life in the form of a product of a similar perception. The arrangement of daily lives with the cycle of nature has increased the devotion to nature, belief and sanctity. In this study, the relationship between women and nature from cult to culture will be examined from the mythical period to the present, and the effects of the masculine-female phenomenon on belief and cult formation will be emphasized. It will be tried to analyze the identity of woman and nature in today's society structure by researching the reasons for the change in the perception of nature and the perception of women in the history of culture.

Keywords
Cult, culture, nature, woman, myth

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri