• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İMECE KÜLTÜRÜNÜN YEŞİLCE’DE DÜNÜ VE BUGÜNÜ
(PAST AND PRESENT OF IMECE CULTURE İN YEŞİLCE )

Yazar : Dr. Coşkun Doğan  , Tekin KOÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 29
Sayfa : 164-176


Özet
Bireyin, kendi içerisinde yaşadığı toplumun bir üyesi olabilmesi için, o toplumun öz değerlerini öğrenmesi ve günlük yaşamda uygulaması gerekmektedir. Toplumların öz değerleri, insan yaşamına anlam katan önemli yaşamsal deneyimlerdir ve bunlar bireyin yaşadığı coğrafya tarafından biçimlendirilmiştir. Buna bağımlı olarak toplumların yaşam ve üretim tarzı, o toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Kısıtlı olanaklarla zor koşulların üstesinden gelmek için yapılan emek birliği de bu kültürel ürünlerden biridir. Yani “İmece”, bir diğer adı ile “Toplumsal Dayanışma”, özellikle kırsal bölgelerde karşılıksız yardımlaşmanın ve işbirliğinin yüzyıllardır süregelen kültürel mirasın adıdır. Bu çalışmada, imece kültürünün özellikle büyük kentlere göç ve diğer birçok nedenlerden ötürü kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalması vurgulanmaktadır. Bu nedenle, araştırmada imece kültürünün önemi ve gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Ayrıca imece kültürünün yaşatılması için, hangi kurumların desteklemesi konusunda katılımcılardan görüş alınmıştır. Kültürel bir miras olan “İmece Anlayışının”, bölgenin kalkınmasında gerekliliği ve halen uygulandığı konusunda katılımcıların görüşlerinin alınarak belli bir yargıya varılması, araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada imce kültür anlayışını belirlemek için nicel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Örneklem olarak Ordu ili Mesudiye ilçesi Yeşilce Mahallesi seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İmece, Köy, Toplumsal Dayanışma, Kültürel Miras, Yeşilce

Abstract
In order for an individual to be a member of the society he lives in, he must learn the core values of that society and apply them in daily life. The core values of societies are important life experiences that add meaning to human life, and they are shaped by the geography in which the individual lives. Depending on this, the life and production style of societies constitute the culture of that society. Labor union to overcome difficult conditions with limited means is one of these cultural products. In other words, “İmece”, also known as “Social Solidarity”, is the name of the cultural heritage of centuries-old mutual assistance and cooperation, especially in rural areas. In this study, it is emphasized that the imece culture is in danger of disappearing due to migration to big cities and many other reasons. For this reason, it was aimed to raise awareness about the importance and necessity of collaborative culture in the research. In addition, the opinions of the participants were taken about which institutions should support in order to keep the imece culture alive. The aim of the research is to reach a certain judgment by taking the opinions of the participants about the necessity of the "Imece Concept", which is a cultural heritage, for the development of the region and its current application. In this study, a quantitative research method was used to determine the imce culture understanding. As a sample, Yeşilce Neighborhood of Mesudiye district of Ordu province was selected.

Keywords
Imece, Village, Social Solidarity, Cultural heritage, Yeşilce

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri