• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BOLU MERKEZ GÖLKÖY KÖYÜNDE GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARINDAN ÇALI SÜPÜRGECİLİĞİ
(BUSH SWEEPING FROM TRADITIONAL TURKISH HANDICRAFTS IN GÖLKÖY VILLAGE IN BOLU CENTER )

Yazar : Esra Meriç  , Doç. Dr. Serdar UĞURLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 29
Sayfa : 57-72


Özet
Tarihsel süreçte Anadolu, geçmişten günümüze sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bu uygarlıklara bakıldığında kendine has yaşam biçimi, inanç değerleri ve el sanatları gibi birtakım somut kültürel unsurları da oluşturdukları görülmektedir. Bu somut olan kültürel miraslar, ortaya çıktıkları ya da üretildikleri bölgenin kültürel dokusu, iklim şartları, doğal hammaddeleri ve ekonomik koşulları gibi etkenler nedeniyle farklılıklar gösterebilmektedir. Bolu ilinin merkez ilçesine bağlı köylerden biri olan Gölköy köyünde geçmişte süpürgecilik sanatı yaygın bir meslek olmakla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda günümüzde bu yaygınlığını neredeyse tamamen kaybetmekte olduğu gözlemlenmiştir. Ele alınan araştırmanın konusunu, geleneksel el sanatlarından biri olan süpürgecilik sanatı oluşturmaktadır. Süpürgenin yapımında kullanılan malzemeler, kullanılan hammaddeler, yapım aşamaları, sanatın geçmişten günümüze durumu gibi hususlar da çalışmada hakkında bilgi verilmeye çalışılan hususlardır. Çalışma için konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve ele alanın çalışmanın ana çerçevesi oluşturulmuştur. Saha araştırması sırasında gözlem ve görüşme (mülakat) tekniği kullanılarak çeşitli bilgilere ulaşılmış olup bu bilgiler kayıt altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel El Sanatları, Süpürgecilik, Bolu, Gölköy Köyü, Zanaat, Süpürge

Abstract
In the historical process, Anatolia is a geography that has hosted countless civilizations from past to present. When these civilizations are examined, it is seen that they have also created some concrete cultural elements such as their unique lifestyle, belief values and handicrafts. These tangible cultural heritages may differ due to factors such as the cultural texture of the region where they emerged or produced, climatic conditions, natural raw materials and economic conditions. In Gölköy village, which is one of the villages of the central district of Bolu province, the art of broommaking was a common occupation in the past, but as a result of the researches, it has been observed that it is almost completely losing its prevalence today. The subject of the research is the art of broom making, which is one of the traditional handicrafts. The materials used in the construction of the broom, the raw materials used, the stages of construction, the state of the art from the past to the present are also the issues that are tried to be given information about the study. For the study, the literature on the subject was searched and the main frame of the study was created. During the field research, various information was obtained by using the observation and interview (interview) technique and this information was recorded.

Keywords
Traditional Handicrafts, Broom, Bolu, Gölköy Village, Craft, Broommaking

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri