• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK MÜZİĞİNDE ABDÜLKÂDİR TÖRE- EKREM KARADENİZ KOLEKSİYONU VE 48 NUMARALI MUHTELİF FASILLAR DEFTERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE ABDULKADIR TÖRE- EKREM KARADENIZ COLLECTION AND THE MISCELLANEOUS FASIL NO. 48 IN TURKISH MUSIC )

Yazar : Prof. Dr. Ferdi KOÇ  , Dağlar YANIÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 29
Sayfa : 16-31


Özet
Türk müziğinde eserlerin aktarımı geçmişten son döneme kadar meşk yoluyla olmuştur. Batı notasının Türk müziğinde kullanılmasıyla birlikte kıymetli musiki hocaları Türk müziği repertuvarındaki eserlerle ve meşk yoluyla öğrendikleri eserleri Osmanlı-Türk alfabesini kullanarak batı nota sistemiyle yazmışlar ve koleksiyonları oluşturmuşlardır. Abdülkadir Töre ve Ekrem Karadeniz koleksiyonu araştırmamıza konu olan bu koleksiyonlardan en önemlilerindendir. Bu makalede Türk müziğindeki repertuvarın önemli kaynaklarından olan Süleymâniye Kütüphânesindeki Abdulkadir Töre-Ekrem Karadeniz Koleksiyonu tanıtılmış ve bu koleksiyondaki 48 Numaralı Muhtelif Fasıllar Defteri incelenmiştir. Çalışmamızda ilk olarak Abdulkadir Töre ve Ekrem Karadeniz’in hayatı ve sanatı üzerine bilgiler verilmiştir. Daha sonra bu koleksiyondaki defterlerin dağılımı tablo halinde verilmiştir. 48 numaralı Muhtelif fasıllar defterindeki tüm eserler, bestekârı, makamı ve usûlü ile birlikte tablo halinde gösterilmiştir. Bu eserlerin notaları ağırlıklı olarak günümüzdeki notalarla ile karşılaştırılmış, nota farklılıkları tespit edilmiştir. Araştırmamızda bu farklılıklar sonuç bölümünde ortaya konmuş, bu durum Türk müziği eserlerinin farklı versiyonlarda icrası açısından ayrı bir öneme sahiptir. Çalışmamızın hedefi 48 numaralı defterdeki fasılları makam, usul ve güftesi dikkate alınarak tanıtımını yapmak ve bu eserlerin repertuvarımızda olduğunu ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Abdulkadir Töre, Ekrem Karadeniz, Makam, Fasıl, Türk Müziği

Abstract
The transfer of songs in Turkish music has been by “meshk” from the past to the last period. Along with the use of the Western note in Turkish music, precious music teachers have written works in the repertoire of Turkish music and works they have learned through meshk with the western note system using the Ottoman-Turkish alphabet and created collections. Abdulkadir Töre and Ekrem Karadeniz collection is one of the most important of these collections that are the subject of our research. In this article, Abdulkadir Töre-Ekrem Karadeniz Collection in Süleymâniye Library, which is one of the important sources of the repertoire in Turkish music, is introduced and the Book of Miscellaneous Chapters No. 48 in this collection is examined. In our study, firstly, information on the life and art of Abdulkadir Töre and Ekrem Karadeniz was given. Then, the distribution of the notebooks in this collection is given in tabular form. All the works in the miscellaneous fasıl book numbered 48 are shown in tabular form together with their composer, maqam and procedure. The notes of these works were mainly compared with the notes of today, and the differences in notes were determined. In our research, these differences are revealed in the conclusion section, this situation has a special importance in terms of the performance of Turkish music works in different versions. The aim of our study is to introduce the chapters in the book numbered 48 by considering their maqam, rhythm and lyrics and to reveal that these works are in our repertoire.

Keywords
Abdulkadir Töre, Ekrem Karadeniz, Maqam, Fasıl, Turkish Music

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri