• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İSMAİL HABİB SEVÜK’ÜN “YURTTAN YAZILAR” VE “TUNA’DAN BATI’YA” ADLI ESERLERİNİN TEMATİK SÖZ VARLIĞI
(THE THEMATIC VOCABULARY OF İSMAIL HABIB SEVÜK'S WORKS TITLED "YURTTAN YAZILAR" AND "TUNA’DAN BATI’YA" )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın  , Sultan Çakmaklı  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 29
Sayfa : 73-100


Özet
Bir dilin söz varlığı denince, yalnızca, o dilin sözcüklerini değil, deyimlerin, kalıp sözlerin, atasözlerinin, terimlerin ve çeşitli anlatım kalıpların oluşturduğu bütünü anlıyoruz. Hem tarihi hem de yakın dönem eserlerinin bu bakımdan incelenmeye ihtiyacı vardır. Yazarlarımızın ve şairlerimizin düşüncelerini, inançlarını, yaşam şekillerini, ideolojilerini, eğitimlerini ve bilgi birikimlerini açıkça ifade etmekte kullanmış oldukları kelime sayısı, kelimelerin sıklıkları, tamlamaların dağılım ve sıklıklarının öğrenilmesi dil çalışmaları için önemli bir mahiyet taşımaktadır. Bu kelimelerin nasıl ve ne şekilde kullanıldığı, hangi anlamların yüklenilerek aktarıldığı yazarın üslubu ve kişiliğinin yansımasıdır. Bir taraftan her yüzyıla ait söz varlığı ortaya konulurken, diğer taraftan şair ve yazarların özel sözlükleri ve üslup özelliklerini yansıtıcı ifade kalıplarını değerlendirilecek çalışmalar yapılması düşüncesinden hareketle yazımızda 1900’lü yılların edebiyat tarihçisi, eğitimcisi ve yazarlarından olan ve yine gezi yazısında üstün başarı elde eden ve dil zevkini tattığımız İsmail Habib Sevük’ün “Yurttan Yazılar” ve “Tuna’dan Batı’ya” adlı eserlerinin tematik söz varlığı üzerinde durduk.

Anahtar Kelimeler
Yeni Türk Dili, İsmail Habib Sevük, Yurttan Yazılar, Tuna’dan Batı’ya, Söz Varlığı, Dizin

Abstract
When we talk about the vocabulary of a language, we understand not only the words of that language, but also the whole formed by idioms, stereotypes, proverbs, terms and various expression patterns. Both historical and recent works need to be examined in this respect. Learning the number of words, the frequency of words, the distribution and frequency of phrases that our writers and poets have used to express their thoughts, beliefs, lifestyles, ideologies, education and knowledge clearly are important for language studies. How and in what way these words are used and which meanings are conveyed are the reflections of the author's style and personality. On the one hand, while revealing the vocabulary belonging to each century, on the other hand, with the idea of making studies that will evaluate the special dictionaries and expression patterns reflecting the stylistic features of poets and writers, our article will focus on the literary historians, educators and writers of the 1900s, who also achieved outstanding success in travel writing, and the language We focused on the thematic vocabulary of İsmail Habib Sevük's works titled "Yurttan Yazılar" and "Tuna’dan Batı'ya", which we enjoyed.

Keywords
New Turkish Language, İsmail Habib Sevük, Yurttan Yazılar, Tuna’dan Batı’ya, The Thematic Vocabulary

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri