• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÇOCUK EĞİTİMİNDE HAYVAN MASALLARININ İŞLEVİ
(THE FUNCTİON OF ANİMAL TALES IN CHİLD EDUCATİON )

Yazar : Prof. Dr. Nedim Bakırcı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 29
Sayfa : 1-15


Özet
Türk halk anlatmaları içersinde en çok sevilen ve anlatılan metinler masal metinleridir. Masal için hayal mahsulü denilmesine rağmen masalı dinleyenler mutlaka kendinden bir şeyler bulacaktır. “Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu hâlde dinleyicileri inandırabilen bir sözlü anlatım türü.” olarak tanımlanan masallar üzerine Türkiye’de bugüne kadar pek çok çalışmalar yapılmıştır. Masal tarihimiz açısından bu çalışmalar oldukça önemlidir. Masallar, toplumların kültür birikimleri olup nesilden nesile aktarılarak varlıklarını sürdürürler. Masallar genellikle toplumun kültürel ve ahlâkî kurallarını hayal ürünü motiflerle ve gerçek üstü kahramanlarla dinleyiciye ulaştırırlar. Bu nedenle masalların eğitimsel işlevleri önemsenmiş ve özellikle çocukların masalla beslenmesinin onların gelişimi açısından yarar sağlayacağı sıkça vurgulanmıştır. Masallar, insanın yaşadığı dünyada ufkunu ve hayal dünyasını zenginleştiren, yaratıcı bir birey olmasına yardımcı olan, çocuğun doğumuyla tanıştığı bir edebi türdür. Masallar yoluyla birey farklı dünyaların kapılarını aralar ve yeni şeyler öğrenip keşfetmeye başlar. Bir varmış bir yokmuş ile aralanan masal dünyası bireyin bazı temel değerleri kazanmasında önemli bir role sahiptir. Çocuklar tarafından sevilen, çocuğun merak ve keşfetme güdüsünü harekete geçiren masallar; çocukta empati kurmayı, yaşadığı dünyayı tanımayı, ele aldığı konularla çocuklara temel değerlerin aşılanmasında önemli bir araçtır. Masal metinleri içerisinde çocukların en sevdiği türün hayvan masalları olduğu düşünülürse eğitim açısından bu masalların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu bildiride çocukların severek dinlediği veya okuduğu hayvan masallarının çocuk eğitimde nasıl bir işleve sahip olduğu örneklerle değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Masal, hayvan masalları, değerler, işlev, eğitim.

Abstract
The most popular and narrated texts in Turkish folk narratives are fairy tale texts. Although the fairy tale is called an imagination, those who listen to the tale will surely find something of their own. "Heroes ones presence of some animals and supernatural events tale territory that occurs, an oral expression can be convinced listeners in case it is imaginary." In on the tales described as Turkey have been many studies to date. These studies are very important for our fairy tale history. Tales are people’s cultural accumulation and carry on their existences by transferring from generation to generation. Tales generally deliver to listener the regulation of people’s cultural and moral with fanciful motifs and surreal heroes. For this reason, tales educational function is given importance. Especially, the benefits of feeding of children with tales in terms of their growth are frequently emphasized. Tale is a literary genre that broadens one’s horizon and enriches their imaginary world, that helps become creative individuals. It also is a genre that children make acquaintance the day they are born. Individuals crack a door open to new worlds and start leraning and discovering new things through tales. The doors of tales which are opened slightly with the phrase Once upon a time is quite important in order to bring people certain fundamental values. Tales which children love and evoke a sense curiosity and discovery in their world are a significant means in order to get them to attain the feeling of empathy and fundamental values and to know the world around them. Considering that children's favorite genres are animal tales in the fairy tale texts, it will be better understood how important these tales are in terms of education. In this paper, examples of how animal tales that children fondly listen or read have a function in children's education will be evaluated.

Keywords
Fairy tale, animal tales, values, function, education

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri