• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİR ŞİİR İKİ YORUM: “TÂRÎH-İ KADÎM”
(ONE POEM, TWO COMMENTS: “TÂRÎH-İ KADÎM” )

Yazar : Arş. Gör Dr. Ayşe Sandıkkaya Aşır    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 29
Sayfa : 196-210


Özet
Modern Türk şiirinin kurucu isimlerinden olan Tevfik Fikret, edebiyat tarihimizin gerek sanatıyla gerekse de kişiliğiyle en çok konuşulan isimlerinden biridir. Onun etrafındaki kutuplaşmanın başlıca nedenlerinden olan “Târîh-i Kadîm” pek çok tartışmanın fitilini ateşlemiştir. Şiirde yer yer umut veren mısralar olmakla birlikte şiirin genelinde her şeye şüpheyle yaklaşan Tevfik Fikret’in karamsarlığı dikkat çekmektedir. Geçmişin hep felaketlerle örülü olduğunu düşünen Fikret, geleceğin de bu şekilde olacağını düşünerek insanlık tarihini uzun bir gece gibi betimlemiştir. Fikret’in “kitâb-ı köhne” ifadesiyle Kuran-ı Kerim’i kastettiği düşünülmüş ve bazı kesimler tarafından şüpheci, pozitivist, materyalist ve ateist olmakla suçlanmıştır. Ahmed Esad Sezai Sünbüllük ve Mehmed Ali Aynî gibi Fikret’in çağdaşı olan iki isim bu suçlamalar karşısında “Târîh-i Kadîm”i kendi bakış açıları doğrultusunda ele almışlardır. Buna göre Sünbüllük, İslam felsefesi ve tasavvuf ışığında şiire bakılması halinde Fikret’in imanındaki kuvvetin ortaya çıkacağını söylerken; Aynî, Fikret’in şüphecilikten ateizme evrilen düşüncelerini göstermeye çalışmış ve onun dini inkâr ettiği sonucuna ulaşmıştır. Bu yazıda Tevfik Fikret’in “Târîh-i Kadîm”deki düşüncelerinin doğruluğunu ispatlamaya çalışan Sünbüllük ile bu düşüncelerin karşısında yer alan Aynî’nin görüşleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tevfik Fikret, “Târîh-i Kadîm”, Ahmed Esad Sezai Sünbüllük, Mehmed Ali Aynî, İslamiyet, ateizm

Abstract
Tevfik Fikret, one of the founding names of modern Turkish poetry, is one of the most talked-about names in our literary history, both with his art and his personality. "History of Ancient" which is one of the main reasons for the polarization around him ignited many debates. Although there are hopeful lines in the poem, the pessimism of Tevfik Fikret, who is suspicious of everything in the poem, draws attention. Believing that the past is always woven with disasters, Fikret, thinking that the future will be like this, has described the history of humanity as a long night. It was thought that Fikret was referring to the Qur'an with the expression "book of fossil" and he was accused by some of being a skeptic, positivist, materialist, and atheist. Under these accusations, two contemporary names of Fikret, such as Ahmet Esat Sezai Sünbüllük and Mehmed Ali Aynî, discussed "History of Ancient" from their own perspectives. According to this, Sünbüllük said that if poetry is looked at in the light of Islamic philosophy and mysticism, the strength of Fikret's faith will emerge; Aynî tried to show Fikret's thoughts that evolved from skepticism to atheism and came to the conclusion that he denied religion. In this article, the views of Sünbüllük, who tried to prove the correctness of Tevfik Fikret's thoughts in "History of Ancient", and Aynî, who was against these thoughts, were discussed.

Keywords
Tevfik Fikret, “Târîh-i Kadîm”, Ahmed Esad Sezai Sünbüllük, Mehmed Ali Aynî, Islam, atheism

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri