• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GELENEĞİN SİNEMAYA YANSIMASINA BİR ÖRNEK KIRGIZ “DARAK IRI” (AĞAÇ ŞARKISI) FİLMİNDE HALK BİLİMİ UNSURLARININ KULLANIMI
(AN EXAMPLE OF THE REFLECTION OF THE TRADITION IN THE FILM THE USE OF FOLK SCIENCE ELEMENTS IN THE KYRGYZ "DARAK IRI" (TREAM SONG) MOVIE )

Yazar : Müzeyyen İnalöz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 30
Sayfa : 222-242


Özet
Ulusal halk kültürü, her toplumda korunmaya çalışılan ve bireylerin ulusal kimlik oluşmasında etkili rol oynayan değerler bütünüdür. Zengin halk kültürüne sahip Kırgız halkı, gelenek ve göreneklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir kültür aktarım aracı olan sinemadan faydalanmışlardır. Bunun örneklerinden bir tanesi “Darak Irı” filmidir. Çalışmada sinemanın kültürel mirasın bir yansıtıcısı olarak kullanılabileceği sonucundan yola çıkarak “Darak Irı” filmi halk bilimi unsurları açısından incelenmiştir. Kırgızistan’ın ilk müzikal filmi unvanına sahip olan “Darak Irı” filmi, 18. yüzyılda yaşayan Kırgız halkının gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla çalışma, her şeyden önce Kırgız halk kültürünün ve gelenek göreneklerinin devamlılığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Mevcut çalışmada birbiri ile etkileşim halinde olan sinema ve folklorun ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde Kırgız sineması ve “Darak Irı” filminin içeriği hakkında bilgiler verilmiştir. Tasnif tabloları oluşturulmuş ve filmin içeriğinden görsellere yer verilmiştir. Oluşturulan tablolar betimsel analiz yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Böylece çalışmada halk bilimi unsurlarının sinema aracılığı ile aktarılabileceği ve gelenek göreneklerin yaşatılmasında önemli bir rol oynadığı ispatlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sinema, Folklor, Kültür, Ağaç Kültü, Gelenek.

Abstract
National folk culture is a set of values ??that are tried to be preserved in every society and play an effective role in the formation of national identity of individuals. Kyrgyz people, who have a rich folk culture, have benefited from cinema, which is a cultural transfer tool, in order to preserve their traditions and customs and transfer them to future generations. One of the examples of this is the movie "Darak Iri". Based on the conclusion that cinema can be used as a reflector of cultural heritage in the study, the movie "Darak Iri" has been examined in terms of folklore elements. The film "Darak Iri", which has the title of the first musical film of Kyrgyzstan, reflects the traditions and customs of the Kyrgyz people who lived in the 18th century. Therefore, the study was carried out, first of all, to determine the continuity of the Kyrgyz folk culture and traditions. In the present study, the relationship between cinema and folklore, which is in interaction with each other, has been examined. In the introduction part of the study, information about the Kyrgyz cinema and the content of the movie "Darak Iri" is given. Classification tables were created and images from the film's content were included. The tables created were interpreted using the descriptive analysis method. Thus, it has been tried to prove that folklore elements can be transferred through cinema and play an important role in keeping traditions alive.

Keywords
Cinema, Folklore, Culture, Tree Cult, Tradition.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri