• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KOSOVA’NIN PRİZREN VE GİLAN ŞEHİRLERİNDE YAŞAYAN TÜRKLERİN HALK KÜLTÜRÜNDE EVLENME
(MARRIAGE IN FOLK CULTURE OF TURKS LIVING IN THE CITIES OF PRIZREN AND GILAN OF KOSOVO )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu  , Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Köktan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 29
Sayfa : 101-115


Özet
Bu çalışmanın konusu; insan hayatının ana geçiş dönemlerinden biri olan evlenme ile ilgili olarak Kosova’nın Prizren ve Gilan şehirlerinde yaşayan Türklerin geleneksel uygulamalarını tespit etmek ve bunlara bağlı olarak yapılan pratikleri ortaya koymaktır. Geçiş dönemlerinde birey, çeşitli adet ve inanmalarla yeni hayatına, hayatındaki yeni döneme hazırlanır. Kosova’da yaşayan Türkler Müslüman bir toplumdur. Dolayısıyla gelenek ve inanışlarında İslamiyet'in büyük oranda etkisi olduğu görülmektedir. Birçok Türk topluluğunda olduğu gibi İslam öncesi inanışlarının izlerini de görmek mümkündür. Geleneklerin korunup yaşatılmasında Kosova Türklerinin genel karakteristik özellikleri ve dinî anlayışlarının büyük payı vardır. Bu özellikleriyle geçmişle bağlarını koparmamalarından dolayı onların hayatında atalarından kalan birçok gelenek ve görenek tüm canlılığı ile hâlâ yaşamaktadır. Türk Milleti'nin köklü geçmişinin, tarihî ve kültürel birikiminin bir yansıması olarak Kosova Türklerinin gelenek, görenek ve inanışları oldukça zengindir.

Anahtar Kelimeler
Prizren, Gilan, Geçiş Dönemleri, Evlenme, Kültür.

Abstract
The subject of this study is to identify the traditional practices of Turks living in the city of Prizren and Gilan in Kosovo in relation to married from the main transitional periods of human life and to reveal the practices performed accordingly. In these periods any individual is prepared for new life, new period in life with various practices and beliefs. Kosova Turks are a Muslim society. Therefore, it has been observed that Islam has a great influence on their traditions and beliefs. As in many Turkish communities, it is possible to see the traces of their pre-Islamic beliefs. The general characteristics and religious understanding of Kosovo Turks have a great role in preserving and keeping the traditions alive. With these features, many traditions and traditions that remain from their ancestors in their lives are still alive with all their vitality because they do not lose their ties with the past. As a reflection of the deep-rooted history and historical and cultural accumulation of the Turkish Nation, the traditions, customs and beliefs of the Kosovo Turks are very rich.

Keywords
Prizren, Gilan, Transition Periods, Married, Culture.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri