• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANTALYA VE YÖRESİ AĞIZLARINDA KULLANILAN BİRLEŞİK ZARF-FİİLLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A STUDY ON THE COMPOUND ADVERBS USED İN THE DİALECTS OF ANTALYA AND İTS REGİON )

Yazar : Dr. Aysun GÜNDÜZ ÖNAL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 10
Sayı : 31
Sayfa : 273-285


Özet
Fiil kök ve gövdelerinden belli eklerle türetilen; ancak şahıs ekleriyle çekimlenmediği için yargı bildirmeyen ve bitmemiş fiil niteliğinde olan fiilimsiler, dilin kullanıcılarına söylenmek isteneni daha kısa biçimde ifade etme imkânı sunar. Türkçenin tarihî gelişim süreci içerisinde lehçeler arasında isim-fiiller ve sıfat-fiiller açısından büyük farklılıklar görülmemesine rağmen zarf-fiillerde dönemsel farklılıklar görülebilir. Türk dilinde zarf-fiiller, bu yönüyle fiilimsiler arasında önemli bir yere sahiptir. Zarf-fiiller, “Asıl Zarf-fiiller” ve “Birleşik Zarf-fiiller” olmak üzere ikiye ayrılır. Asıl zarf-fiiller, Türk dilinde ünlülü zarf-fiil ekleri, -(y)Inca, -(y)ArAk ve benzeri şekillerle gösterilir. Birleşik zarf-fiiller ise bazı ek ve edatların kendi işlevlerini kaybederek genellikle sıfat-fiillerle bir araya gelmesiyle oluşan gramer yapılarıdır. Bu çalışmada Antalya ve yöresi ağızlarında kullanılan birleşik zarf-fiiller incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
zarf-fiil, birleşik zarf-fiil, Türkiye Türkçesi ağızları, Antalya ve yöresi ağızları.

Abstract
The gerundial, derived from verb roots and stems with certain suffixes, which do not express judgment and are like unfinished verbs, offer the users of the language the opportunity to express what is meant to be said more shortly, however, they are not conjugated personal suffixes. Although there are no big differences between dialects in terms of infinitive and participle in the historical development process of Turkish, periodic differences are evident in gerundium. Gerundium in the Turkish language has an important place among the gerundial in this respect. Gerundium are divided into two "Main Gerundium" and "Compound Gerundium". The main gerundium are shown with vowel gerundium suffixes in Turkish, -(y)Inca, - (y)ArAk, and similar figures. Compound gerundium, on the other hand, are grammatical structures that are formed by combining some affixes and prepositions with participles and prepositions, losing their functions. In this study, the compound gerundium used in the dialects of Antalya and its regions will be examined.

Keywords
gerundium, compound gerindium, Turkish dialects in Turkey, dialects of Antalya and its regions.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri