• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MELİH CEVDET ANDAY’IN RAZİYE ROMANINDA VAROLUŞU BİÇİMLENDİRME EYLEMİ OLARAK ARAYIŞ
(THE QUEST AS AN ACTION TO SHAPE EXISTENCE IN MELİH CEVDET ANDAY’S NOVEL RAZİYE )

Yazar : Dr. Özlem Öztok    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 32
Sayfa : 188-198


Özet
Yaşamı anlamlandırma çabası modern zamanlarda bireyin karşılaştığı en önemli ontolojik problemlerden biridir. Birey kendi aidiyetini sorgular, kendine yabancılaşır ve evsizlik özlemiyle bene doğru bir arayışa girer. Günlük yaşamda sıkça görülen bu varoluşsal problemler modern anlatıların da temel sorunsalı haline gelmiştir. Bu çerçevede Melih Cevdet Anday’ın Raziye romanı dikkat çekicidir. Vedia/Raziye-dayı-yeğen karakterlerinin yer aldığı romanda bireyin var olma çabası önemli konulardan biridir. Üç karakter de farklı biçimlerde kendini gerçekleştirme eğilimi içerisindedir. Dayı sürekli çalışarak bulunduğu toplumu kalkındırmaya, onlara yeni bir gelecek inşa etmeye çalışır. Yeğen deniz- resim-Vedia üçgeninden hareketle geçmişini ve kendini sorgulayarak kendine yeni nesnel bir dünya oluşturma gayretine düşer. Vedia/Raziye ise kendini, köklerini arayan öznedir. Çalışmada konunun kapsamını aşacağından dayı ve yeğenin varoluş biçimleri irdelenmeyecektir. Çalışmanın zeminini Vedia’nın kökenlerini arayışı, evsizlik, varoluşunu konumlandırma çabası oluşturacaktır. Bireyin dünya-içinde-varolan biçiminde kendini ve yurdunu arama arzusu üzerinde durulacak, öznenin kendine yönelme ve ontolojik olarak kendini gerçekleştirme süreci ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Melih Cevdet Anday, roman, bireyin var olma çabası, kökene dönüş, evsizlik

Abstract
The effort to make sense of life is one of the most important ontological problems faced by the individual in modern times. The individual questions his own belonging, becomes alienated from himself, and searches for himself with the longing for homelessness. These existential problems, which are frequently seen in daily life, have also become the main problematic of modern narratives. In this context, Melih Cevdet Anday's novel named Raziye is remarkable. In the novel in which Vedia/Raziye-uncle-nephew characters take place, the individual's effort to exist is one of the important issues. All three characters tend to self-actualize in different ways. Uncle tries to develop the society he lives in and to build a new future for them by constantly working. Nephew tries to create a new objective world for himself by questioning his past and himself based on the triangle of sea-painting-Vedia. Vedia/Raziye, on the other hand, is the subject who seeks himself, his roots. In the study, the existence of uncle and nephew will not be examined, as they will exceed the scope of the subject. The basis of the study will be the search for the origins of Vedia, homelessness, and an effort to position its existence. The individual's desire to search for himself and his homeland in the form of existing-in-the-world will be emphasized, and the process of self-direction and ontological self-realization of the subject will be discussed.

Keywords
Homelessness, individual's effort to exist, novel, Melih Cevdet Anday, return to origin

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri